Share:


Investigation of the optical properties of flexopraphic prints on PVC and PET films / Fleksografinių atspaudų ant PVC ir PET plėvelių optinių savybių tyrimas

Abstract

An optical properties of the flexographic prints on the shrink sleeve has been experimentally investigated. Two main materials of shrink sleeve: PVC and PET were used for the research. Films were printed using UV flexographic inks. The color changes arised during shrinking of the films were analysed. Investigations were done using CMYK and PANTONE color matching systems. Color characteristics CIE L*a*b* and color difference DE at different shrink level of the film was estimated. It was found that colors become darker during the shrinking of the film. In the case of rasterize image it is related to the deformation of the raster dots, decrease of the spaces between the raster dots and other factors. The biggest changes in the CMYK color system was determined in the Yellow color, while in the tested PANTONE color system – in the blue (P 290) color. The smallest changes in the CMYK color system was determined in the Cyan color, while in the PANTONE color system – in the white color.


Santrauka 


Eksperimentiškai ištirtos fleksografiniu spaudos būdu atspausdintų atspaudų ant susitraukiančių plėvelių optinės savybės. Tyrimui naudotos dvi pagrindinės susitraukiančioms plėvelėms naudojamos medžiagos: PVC ir PET, užspausdintos ultravioletiniais (UV) dažais. Išnagrinėti spalviniai pokyčiai, atsirandantys plėvelei besitraukiant. Tyrimai atlikti su CMYK ir PANTONE sistemų spalvomis. Nustatytos spalvinės charakteristikos CIE L*a*b* ir spalvų skirtumas DE, plėvelei susitraukiant skirtingai. Nustatyta, kad, plėvelėms besitraukiant, spalvos tamsėja. Rastruotuose vaizduose tai susiję su rastrinių taškelių deformacija, tarpų tarp rastrinių taškelių sumažėjimu ir kitais veiksniais. Didžiausi spalviniai pokyčiai CMYK spalvinėje sistemoje nustatyti Yellow (geltonoje) spalvoje, o tarp tirtų PANTONE sistemos spalvų – mėlynoje (P 290) spalvoje, mažiausi pokyčiai CMYK sistemoje nustatyti Cyan spalvoje, o PANTONE sistemoje – baltoje spalvoje.


Reikšminiai žodžiai: fleksografinė spauda, CMYK spalvinė sistema, PANTONE spalvinė sistema, PET plėvelė, PVC plėvelė, UV dažai.

Keyword : flexographic prints, CMYK color system, PANTONE color system, PET film, PVC film, UV inks

How to Cite
Valauskaitė, J., & Stonkus, R. (2017). Investigation of the optical properties of flexopraphic prints on PVC and PET films / Fleksografinių atspaudų ant PVC ir PET plėvelių optinių savybių tyrimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(6), 577-582. https://doi.org/10.3846/mla.2016.979
Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
178
PDF Downloads
112