Share:


Quantitative assessment of dance therapy infulence on the Parkinson’s disease patients’ lower limb biomechanics / Šokių įtaka apatinių galūnių biomechanikai sergant Parkinsono liga

Abstract

Parkinson’s disease – progressive neurologic disorder that damages a variety of motor function and reduces the quality of life. Patients with PD are subject to various physical therapy exercises, but recently is applied more often the dance – music therapy. This study aims assessing the therapeutic effect of the modified Lindy Hop dance therapy on lower extremity biomechanics. The experimental study was performed using inertial sensors that registered lower extremity biomechanical parameters during gait. Several spatio-temporal parameters of lower limb were calculated and were found statistically significant between groups, which allows quantifying the influence of dance therapy.


Santrauka 


Parkinsono liga (PL) – progresuojantis neurologinis sutrikimas, kuris pažeidžia įvairias motorines funkcijas ir sumažina gyvenimo kokybę. Sergant PL, taikomos įvairios fizinių pratimų terapijos, bet paskutiniu metu dažniau taikoma šokių – muzikos – terapija. Eksperimentinio tyrimo metu buvo naudojami inerciniai jutikliai, siekiant registruoti apatinių galūnių biomechaninius parametrus eisenos metu. Šio straipsnio tikslas – įvertinti modifikuotos lindihopo šokių terapijos įtaką apatinių galūnių biomechanikai. Buvo apskaičiuoti apatinių galūnių kinematiniai parametrai ir surasti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp grupių ir grupių viduje, kurie leidžia kiekybiškai įvertinti šokių įtaką.


Reikšminiai žodžiai: Parkinsono liga, eisena, šokių terapija,inerciniai jutikliai, signalas, unifikuota Parkinsono ligos vertinimo skalė (UPDRS).


 

Keyword : Parkinson’s disease, gait, dance therapy, inertial senor, the Unified Parkinson’s disease rating scale (UPDRS)

Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
124
PDF Downloads
81