Share:


Application of derivatives market for controlling risks of commodity prices

Abstract

The issue of raw milk procurement cost level and fluctuation which inhibits strengthening negotiating positions of dairy product fabricants and probability of them staying competitive in the European Union, is examined. Scientific literature that analyzes risks of staple prices is overviewed in the article. The paper provides statistical data representing the situation of Lithuania in contrast with European Union rates. Global usage of prospective transactions and their possible influence on price regulation are analyzed. After examining statistical data and academic literature, conclusions are provided.

Article in Lithuanian.


Išvestinių finansinių priemonių taikymas žaliavų kainų rizikai valdyti

Santrauka 

Nagrinėjama žaliavinio pieno supirkimo kainų lygio ir svyravimo problema, neleidžianti stiprinti pieno gamintojų derybinių pozicijų ir išlikti konkurencingiems Europos Sąjungos kontekste. Apžvelgta mokslinė literatūra, nagrinėjanti žaliavų kainų riziką. Pateikti statistiniai duomenys, parodantys Lietuvos situaciją lyginant su Europos Sąjungos rodikliais. Atlikta ateities sandorių panaudojimo pasaulyje analizė. Nustatyta galima ateities sandorių įtaka kainų reguliavimui. Išnagrinėjus statistinius duomenis ir mokslinę literatūrą pateiktos išvados.

Reikšminiai žodžiai: žaliavų kainų rizika, ateities sandoris, vertė, stabilumas, rizikos valdymas, kvota.

Keyword : raw material price risk, futures, value, stability, risk management; quota

How to Cite
Drazdauskienė, R., & Stasytytė, V. (2015). Application of derivatives market for controlling risks of commodity prices. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 150-156. https://doi.org/10.3846/mla.2015.729
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
370
PDF Downloads
456
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.