Share:


The formation of the concept of knowledge potencial in networking society

Abstract

As the information society is gradually transforming into the knowledge society, it is affecting not only consumer preferences and needs but also the changes in corporate activities. Both corporate performance and potential depend on the ability to evaluate, manage and develop available knowledge. Systematic and purposeful application of knowledge gives advantage to companies, whereas personnel knowledge, ideas and skills serve as an impetus of a successful organisation. The article offers a critical view of the concept of knowledge used by researchers and introduces a new definition, employs a new concept of knowledge potential that combines the knowledge of all types and is based on various analysed knowledge types, and assesses the concept of networking and its importance to knowledge potential.

Article in Lithuanian.


Žinių potencialo sampratos formavimasis tinklaveikos visuomenėje

Santrauka 

Vykstant transformacijai iš informacinės į žinių visuomenę keičiasi vartotojų prioritetai ir poreikiai, lemiantys ir organizacijų veiklos pokyčius. Organizacijos veiklos rezultatai, potencialas priklauso nuo gebėjimo įvertinti, valdyti ir plėtoti turimas žinias. Sistemingai ir tikslingai naudojamos žinios suteikia pranašumo organizacijai, o darbuotojų žinios, idėjos ir įgūdžiai yra sėkmingos organizacijos varomoji jėga. Siekiant išanalizuoti žinių potencialo formavimąsi tinklaveikos visuomenėje, taikyti mokslinės literatūros loginės analizės, abstrakcijos, sintezės metodai. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: apžvelgti žinių tipus ir sampratą, kritiškai įvertinti ir apibrėžti žinių, žinių potencialo, tinklų ir tinklaveikos sąvokas, būtinas tolimesniems šios srities tyrimams.

Reikšminiai žodžiai: žinios, žinių potencialas, tinklaveika, tinklai, ryšiai.

Keyword : knowledge, knowledge potencial, networking, network, relations

How to Cite
Skačkauskienė, I., & Katinienė, A. (2015). The formation of the concept of knowledge potencial in networking society. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 163-171. https://doi.org/10.3846/mla.2015.740
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
329
PDF Downloads
556
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.