Share:


Investigation of load sharing in hybrid (2G/3G) mobile networks / Hibridinių (2G/3G) korinio ryšio tinklų srautų valdymo tyrimas

Abstract

The main purpose of this work is to investigate load sharing methods for 2G/3G cellular networks in order to determine their impact on the network and users. One of the study aims is to analyze the performance of the methods. Moreover the paper provides an overview of the methods circumstances, limitations. Directed Retry and Load Based Handover methods were chosen. Data was obtained from real Lithuanian mobile operator’s network. The paper also discusses the changes in Key Performance Indicators.


Santrauka 


Pagrindinis darbo tikslas – ištirti vartotojų generuojamų informacijos srautų valdymo 2G/3G korinio ryšio tinkluose metodus, siekiant nustatyti jų įtaką tinklui ir vartotojams. Tyrimo metu analizuojamos įvairių srauto valdymo metodų taikymo tikslingumas, įvertinamos jų taikymo aplinkybės, ribojimai. Darbe supažindinama su srautų valdymo metodų įtaka tinklams ir vartotojams. Taikant Directed Retry ir LBHO (angl. Load Based Handover) srautų valdymo metodus analizuojami iš realaus Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo gauti duomenys. Rezultatai apibūdinti įvertinus mobiliojo ryšio tinklo kokybinių rodiklių KPI (angl. Key Performance Indicators) pokyčius ir tam įtakos turinčius veiksnius.


Raktiniai žodžiai: srautų valdymas, RRC, RAB, kanalo elementai, KPI, Directed Retry, LBHO.

Keyword : load sharing, RRC, RAB, channels elements, KPI, Directed Retry, LBHO

How to Cite
Stirbys, M., & Žvinys, K. (2015). Investigation of load sharing in hybrid (2G/3G) mobile networks / Hibridinių (2G/3G) korinio ryšio tinklų srautų valdymo tyrimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 350-356. https://doi.org/10.3846/mla.2015.798
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
189
PDF Downloads
124