Share:


Modeling of six-phase asynchronous motor

Abstract

Generalized mathematical model of multi-phase transformation is considered. Mathematical model for six-phase induction motor in stationary reference frame is considered. Matlab/Simulink computer models are developed. Simulation results of two models are presented and compared: models in stationary reference frame and reference frame rotating at synchronous speed.

Article in Lithuanian.


Šešiafazio variklio modeliavimas

Santrauka 

Apžvelgtas apibendrintasis daugiafazės mašinos matematinio modelio transformavimas į dvifazę koordinačių sistemą. Pateiktas šešiafazio asinchroninio elektros variklio matematinis modelis transformuotas į nejudamąją koordinačių sistemą. Sudaryti kompiuteriniai modeliai Matlab/Simulink terpėje. Palyginami dviejų modelių – nejudamojoje ir sinchroniniu greičiu besisukančioje koordinačių sistemoje – imitavimo rezultatai.

Reikšminiai žodžiai: asinchroninis elektros variklis, kompiuterinis modelis, matematinis modelis, modeliavimas, šešiafazis elektros variklis.

Keyword : asynchronous electric motor, computer model, mathematical model, modeling, six-phase electric motor

How to Cite
Uznys, D. (2015). Modeling of six-phase asynchronous motor. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 361-364. https://doi.org/10.3846/mla.2015.800
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
201
PDF Downloads
131
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.