Share:


Modeling of six-phase asynchronous motor / Šešiafazio variklio modeliavimas

Abstract

Generalized mathematical model of multi-phase transformation is considered. Mathematical model for six-phase induction motor in stationary reference frame is considered. Matlab/Simulink computer models are developed. Simulation results of two models are presented and compared: models in stationary reference frame and reference frame rotating at synchronous speed.


Santrauka 


Apžvelgtas apibendrintasis daugiafazės mašinos matematinio modelio transformavimas į dvifazę koordinačių sistemą. Pateiktas šešiafazio asinchroninio elektros variklio matematinis modelis transformuotas į nejudamąją koordinačių sistemą. Sudaryti kompiuteriniai modeliai Matlab/Simulink terpėje. Palyginami dviejų modelių – nejudamojoje ir sinchroniniu greičiu besisukančioje koordinačių sistemoje – imitavimo rezultatai.


Raktiniai žodžiai: asinchroninis elektros variklis, kompiuterinis modelis, matematinis modelis, modeliavimas, šešiafazis elektros variklis.

Keyword : asynchronous electric motor, computer model, mathematical model, modeling, six-phase electric motor

Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
102
PDF Downloads
57