Share:


Research of effectiveness of disk shaped elements for oil removal

Abstract

Influence of grooved disc rotation speed and inclination angle of fluid from surface on amount of removed liquid, was studied in this article. Stand with possibility to change disc, rotation speed of disc and angle was designed and assembled. U and V shaped groove discs were used. Edible and industrial oil SAE 80W90 were removed from water surface and collected into the flash. Optimal disc rotation speed, which is 15 rpm and disc inclination angle 00 were determined after analysis of results.

Article in Lithuanian.


Diskinių naftos surinkimo elementų efektyvumo tyrimas

Santrauka 

Straipsnyje išnagrinėta skirtingais griovėtais diskais nuo vandens paviršiaus surenkamo skysčio ir jame esančio vandens kiekio priklausomybė nuo griovėto disko sukimosi greičio ir polinkio kampo. Buvo suprojektuotas stendas su galimybėmis pakeisti diską, disko sukimosi greičius bei polinkio kampą. Naudotų diskų griovelių geometrija V ir U formos. Nuo vandens paviršiaus disku buvo renkamas maistinis aliejus ir tepalai 80W90 į sugraduotą kolbą. Atlikus gautų rezultatų analizę, nustatytas optimalus disko sukimosi greitis, kuris lygus 15 aps/min, o polinkio kampas lygus 0°.

Raktiniai žodžiai: diskas, griovelio forma, naftos produktai, posvyrio kampas, surinkimas.

Keyword : angle, disc, groove geometry, oil products, removal

How to Cite
Andrulionis, R., & Švagždytė, I. (2016). Research of effectiveness of disk shaped elements for oil removal. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 624-627. https://doi.org/10.3846/mla.2015.851
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
321
PDF Downloads
330
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.