Share:


The formation of structure of marketing department

Abstract

In the changing high-level complex environment, it is moreand more important for the companies to focus on the marketand costumer. Or, in other words, the companies supposed toturn their attention to the marketing. Despite the fact that themajor subject of an economy is a company, the analysis of themarket-ing issues on the company level is limited. Meanwhile,both practical and scientific problems are significant. One ofthe most important issues is forming the structure of marketingdepartment. Its functions and the content of implementingmeasures determine that its structure supposed to consist ofthe market research and segmentation, development of businessstrategy, strategic planning as well as advertising and realizationof production.


Article in Lithuanian.


Įmonės rinkodaros skyriaus (tarnybos) struktūros formavimas


Santrauka. Nuolat kintančioje aplinkoje, kuriai būdingas kompleksiškumas, įmonėms vis svarbiau orientuotis į rinką ir vartotoją,t. y. savo veikloje vis daugiau dėmesio skirti rinkodarai. Nepaisant to, kad pagrindinis šalies ūkio subjektas yra įmonė, rinkodarosklausimai jos lygmeniu nagrinėjami mažai, nors tai aktuali tiek praktinė, tiek ir mokslinė problema. Vienas svarbiausiųjos klausimų – rinkodaros skyriaus (tarnybos) struktūros formavimas. Tokio skyriaus funkcijų ir jas įgyvendinančių uždaviniųturinys byloja, kad skyriaus struktūrą turėtų sudaryti rinkos tyrimo ir segmentavimo, įmonės strategijos formavimo, strateginioplanavimo bei reklamos ir produkcijos redagavimo grupės.


Reikšminiai žodžiai: rinkodara, įmonė, rinkodaros skyriaus (tarnybos) struktūra, rinkodaros skyriaus (tarnybos) funkcijos ir uždaviniai.

Keyword : marketing, structure of marketing department (office) of an enterprise, functions and tasks of marketing department (office)

How to Cite
Dubickis, D., & Ginevičius, R. (2014). The formation of structure of marketing department. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 17-24. https://doi.org/10.3846/mla.2014.03
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
349
PDF Downloads
893
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.