Share:


Research on factors influencing national budget balance

Abstract

The article analyses factors influencing balance, explores importanceand significance of national budget. Firstly, to achieve thegoal, the conception of national budget is presented and mainfunctions are excluded. Thereinafter, the article examines nationalbudget revenues, their sources and national budget expensesand their classification. The correlation is accomplished, aimingto establish whether exists dependence of Lithuanian nationalbudget balance on the other factors. The analysis revealed that examined factors – level of unemployment and state debt –have hold over national budget balance.


Article in Lithuanian.


Veiksnių, turinčių įtakos nacionalinio biudžeto balansui, tyrimas


Santrauka. Išnagrinėjus nacionalinio biudžeto svarbą ir reikšmę analizuojami veiksniai, turintys įtakos balansui. Tuo tikslupirmiausia pateikiama nacionalinio biudžeto samprata, išskiriamos pagrindinės jo funkcijos. Analizuojama nacionalinio biudžetopajamos, jų šaltiniai ir nacionalinio biudžeto išlaidos bei jų klasifikavimas. Siekiant nustatyti, ar egzistuoja priklausomybėtarp Lietuvos nacionalinio biudžeto balanso dydžio ir kitų veiksnių, atlikta koreliacinė analizė. Nustatyta, kad nacionaliniobiudžeto balansui įtakos turi du nagrinėtieji veiksniai – nedarbo lygis ir valstybės skola.


Reikšminiai žodžiai: nacionalinis biudžetas, biudžeto pajamos, biudžeto išlaidos, biudžeto balansas.

Keyword : national budget, budget revenues, budget expenditures, budget balance

How to Cite
Senda, A., & Skačkauskienė, I. (2014). Research on factors influencing national budget balance. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 49-55. https://doi.org/10.3846/mla.2014.07
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
465
PDF Downloads
1613
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.