Share:


International sport events: improving marketing

Abstract

The report and the article will be a comprehensive analysis ofthe needs to improve the international sport events marketing. Highlighting the role of international sport events in contemporarysociety and the challenges in the context of globalization,comparing opinions of various authors about aspects of classificationand the benefits for host country. The article and the reportreveals the main existing problem encountered in organizinginternational sport events, estimated perspectives for solutionof this problem. Summarizes the international sport eventsopportunities, basically modernize marketing tools according tothe marketing mix correction based on systematic synthesis ofmarketing concepts and adaptation/standardization needs, themost important factors in the marketing mix for the excretion ofthe main marketing objectives. The article is based on the latestscientific literature analysis.


Article in Lithuanian.


Tarptautiniai sporto renginiai: rinkodaros tobulinimas


Santrauka. Kompleksiškai analizuojami poreikiai tobulinti tarptautinių sporto renginių rinkodarą. Išryškinamas tarptautiniųsporto renginių vaidmuo nūdienos visuomenės gyvenime ir globalizacijos iššūkių kontekste, lyginamos įvairių autorių nuomonėssportinių renginių klasifikavimo ir šaliai organizatorei tenkančios naudos atžvilgiais. Atskleidžiama pagrindinė problema,su kuria susiduriama organizuojant tarptautinius sporto renginius, numatomos problemos sprendimo perspektyvos.Apibendrinamos tarptautinių sporto renginių galimybės iš esmės modernizuoti rinkodaros priemones, koreguojant kompleksąrinkodaros elementų, atsižvelgiant į rinkodaros komplekso elementų korekciją, remiantis rinkodaros koncepcijų sisteminesinteze ir adaptacijos/standartizacijos poreikiais, svarbiausių rinkodaros komplekso veiksnių išskyrimu, siekiant pagrindiniųrinkodaros tikslų. Remiamasi naujausios mokslinės literatūros analize.


Reikšminiai žodžiai: ICEDRIPS, įvaizdis, rinkodara, organizaciniai komitetai, rėmimas, tarptautiniai sporto renginiai, ženklas, žinomumas.

Keyword : brand, ICEDRIPS, image, international sport events marketing, organizing committee, social marketing, sponsorship, notoriety

How to Cite
Kerzaitė, M., & Melnikas, B. (2014). International sport events: improving marketing. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 83-92. https://doi.org/10.3846/mla.2014.11
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
504
PDF Downloads
542
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.