Share:


Creativity enhancement in Lithuanian furniture manufacturing business according to international business development

Abstract

This article analyzes Lithuanian furniture manufacturing business perceptions towards creativity, and creativityenhancement behavior according to its international development. Firstly article focuses on international business development,substantiate need of creativity for international business development, outline creativity influencing factors which operateat individual, team and organizational levels and recommendations how to enhance creativity in methodical way. Secondly,article describes a problem of empirical research, methodology of used methods and instruments, and presents results of surveyresearch.


Article in English.


Kūrybiškumo skatinimas Lietuvos baldų gamybos pramonės versle atsižvelgiant į tarptautinį verslo vystymąsi


Santrauka.  Analizuojama, kaip Lietuvos baldų gamybos įmonių tarptautinioverslo plėtotė lemia suvokimą apie specialistų kūrybiškumo skatinimoporeikį ir šio pobūdžio veiklą organizacijoje. Analizuojamatarptautinio verslo vystymasis, pagrindžiamas kūrybiškumobūtinumas tarptautiniam verslui plėtoti. Apibendrinami kūrybiškumąlemiantys veiksniai, veikiantys individualiu, komandiniuir organizaciniu lygiu, pateikiama rekomendacijų, kaip metodologiškaiskatinti kūrybiškumą. Be to, darbe aprašoma empiriniotyrimo problema, pasirinkto empirinio tyrimo metodologija,rezultatai, jais remiantis nustatyta vyraujanti pažiūra į specialistųkūrybiškumo skatinimo poreikį ir veiklą Lietuvos baldų gamybosįmonėse, atsižvelgiant į jų tarptautinę verslo plėtrą.


Reikšminiai žodžiai: tarptautinis verslo vystymas, kūrybiškumas, kūrybiškumą lemiantys veiksniai, kūrybiškumo skatinimas, baldų gamybos sektorius.

Keyword : international business development, creativity, factors influencing creativity, creativity enhancement, furniture manufacturing industry

How to Cite
Zybartaitė, R., & Dzemyda, I. (2014). Creativity enhancement in Lithuanian furniture manufacturing business according to international business development. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 93-102. https://doi.org/10.3846/mla.2014.12
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
350
PDF Downloads
285
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.