Share:


Brand marketing model on social networks

Abstract

The paper analyzes the brand and its marketing solutions onsocial networks. This analysis led to the creation of improvedbrand marketing model on social networks, which will contributeto the rapid and cheap organization brand recognition, increasecompetitive advantage and enhance consumer loyalty. Therefore,the brand and a variety of social networks are becoming a hotresearch area for brand marketing model on social networks.The world‘s most successful brand marketing models exploratoryanalysis of a single case study revealed a brand marketingsocial networking tools that affect consumers the most. Basedon information analysis and methodological studies, develop abrand marketing model on social networks.


Article in Lithuanian.


Prekės ženklo rinkodaros modelis socialiniuose tinkluose


Santrauka. Straipsnyje analizuojama organizacijos prekės ženklas ir jo rinkodaros sprendimai socialiniuose tinkluose. Ši analizėsudaro prielaidas sukurti patobulintą prekės ženklo rinkodaros socialiniuose tinkluose modelį, kuris padėtų organizacijaisparčiau ir pigiau populiarinti prekės ženklą, didinti konkurencinį pranašumą bei stiprinti vartotojų lojalumą. Prekės ženklokoncepcija bei socialinių tinklų įvairovė ir svarba formuojant prekės ženklo rinkodaros modelį tampa aktuali tyrimų sritis.Sėkmingiausių pasaulio prekės ženklo rinkodaros modelių analizė ir žvalgomojo vienkartinio atvejo tyrimo rezultatai atskleidėprekės ženklo rinkodaros socialiniuose tinkluose priemones, kurios veikia vartotojus labiausiai. Remiantis informacinės literatūrosanalize bei metodinių tyrimų rezultatais, siekiama suformuoti prekės ženklo rinkodaros socialiniuose tinkluose modelį.


Reikšminiai žodžiai: prekės ženklas, socialiniai tinklai, organizacija, vartotojai, rinkodaros modelis, reputacija, įvaizdis.

Keyword : brand, social networks, organizations, consumers, marketing model, image, reputation

How to Cite
Jezukevičiūtė, J., & Davidavičienė, V. (2014). Brand marketing model on social networks. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 120-127. https://doi.org/10.3846/mla.2014.15
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
1617
PDF Downloads
3191
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.