Share:


Counting of moving objects using embedded system and cmos camera

Abstract

Image processing is inescapable and long process required forimage recognition. To implement it in an embedded systemwith limited resources, process optimizations should be made.This paper presents an algorithm for counting incoming andoutgoing moving objects. The algorithm is implemented inSTM3210E- EVAL development board, where image processingis done.

Article in Lithuanian.


Praeinančių žmonių skaičiavimas įterptinėje sistemoje naudojant vaizdo kamerą

Santrauka

Vaizdų apdorojimas – daug išteklių ir laiko reikalaujantis uždavinys. Šiame straipsnyje optimizuojamos vaizdo apdorojimofunkcijos, nes įterptinės sistemos, kuri atliks šią užduotį, ištekliai yra itin riboti. Nagrinėjamas algoritmas yra skirtasjudantiems (išeinantiems ir einantiems) objektams skaičiuoti. Algoritmas įgyvendintas naudojant STM3210E-EVAL maketą irCMOS kamerą OV7725. Gautas patenkinamas rezultatas – vaizdo apdorojimo sparta 0,5 kadro/s – gali būti gerinamas įvertinusaplinkos apšvietimo kitimą.

Reikšminiai žodžiai: segmentavimas, vaizdų apdorojimas, judančių objektų skaičiavimas, įterptinė sistema, ARM mikrovaldiklis, CMOS kamera.

Keyword : segmentation, image processing, counting of moving objects, embedded system, ARM microcontroller, CMOS camera

How to Cite
Kovaliov, N., & Ušinskas, A. (2014). Counting of moving objects using embedded system and cmos camera. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(2), 134-137. https://doi.org/10.3846/mla.2014.17
Published in Issue
Apr 24, 2014
Abstract Views
311
PDF Downloads
170
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.