Share:


Biodegradation of cattle horn shavings in soil and its effect on the agrochemical properties of soil

Abstract

The article presents investigation into the rate of the biodegradation of cattle horn shavings used as plant fertilisers in soil and describes their effect on the agrochemical properties of soil. Research was carried out under field and laboratory conditions. The field experiment was conducted on the farm of organic production at the Centre of Agroecology of Aleksandras Stulginskis University, Lithuania in May – August of 2012. The average air temperature during the experiment was 16.45 °C. Soil pH, specific electrical conductivity value and organic matter content in soil samples were measured. The extent of the biodegradation of cattle horn shavings in soil and in the thermostat under laboratory conditions at the temperatures of 5 °C and 20 °C and at 40% soil moisture was compared. The obtained results indicate that mass changes in cattle horn shavings in the process of biodegradation under field and laboratory conditions (at an ambient temperature of 5 °C and 20 °C) are similar: after 120 days, the mass of horn shavings decreased by 37.3%, 36.2%, and 34.5% respectively. The largest changes in soil pH and organic matter content were observed during the first 60 days. During the biodegradation of horn shavings under field conditions after 40 days, organic matter content in soil increased from 2.53 to 3.20% and soil pH decreased from 8.0 to 7.1. Smaller changes were observed under laboratory conditions.

Article in Lithuanian.


Galvijų ragų drožlių biodegradacija dirvožemyje ir jos įtaka agrocheminėms dirvožemio savybėms

Santrauka

Ištirta augalams tręšti naudojamų galvijų ragų drožlių suirimo sparta dirvožemyje ir jų įtaka dirvožemio savybėms. Bandymai atlikti lauko (natūraliomis gamtinėmis) ir laboratorinėmis sąlygomis. Lauko eksperimentas vykdytas 2012 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje. Vidutinė oro temperatūra bandymų laikotarpiu buvo 16,45 °C. Laboratorinio eksperimento metu buvo nustatomas ragų drožlių suirimo greitis dirvožemyje esant 5 ir 20 °C aplinkos temperatūrai ir 40 % dirvožemio drėgniui. Atlikti dirvožemio pH, savitojo elektrinio laidžio ir organinės medžiagos kiekio dirvožemyje tyrimai. Nustatyta, kad ragų drožlių masės pokyčiai biodegraduojant drožlėms lauko sąlygomis ir laboratorinėmis sąlygomis, esant 5 ir 20 °C aplinkos temperatūrai, yra panašūs: ragų drožlių masė po 120 parų sumažėjo atitinkamai 37,3 %, 36,2 %, ir 34,5 %. Didžiausi dirvožemio pH ir organinės medžiagos kiekio pokyčiai vyko per pirmąsias 60 parų. Ragų drožlėms biodegraduojant lauko sąlygomis organinės medžiagos kiekis dirvožemyje šiuo laikotarpiu padidėjo nuo 2,53 ik 3,20 %, o dirvožemio pH sumažėjo nuo 8,0 iki 7,1. Atliekant bandymus laboratorinėmis sąlygomis šie pokyčiai buvo mažesni.

Reikšminiai žodžiai: ragų drožlės, biodegradacija, dirvožemio pH, organinė medžiaga, savitasis elektrinis laidis

Keyword : horn shavings, biodegradation, organic matter, soil pH, specific electrical conductivity

How to Cite
Mažuolytė-Miškinė, E., Grigalavičienė, I., & Gražulevičienė, V. (2014). Biodegradation of cattle horn shavings in soil and its effect on the agrochemical properties of soil. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 368-372. https://doi.org/10.3846/mla.2014.50
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
300
PDF Downloads
188
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.