Share:


Research into the cleaning efficiency of 300 m3/h maintained by the spiral multi-channel cyclone in the process of removing solid particles of <20 µm

Abstract

Tests on the cleaning efficiency of an experimental spiral cyclone have been conducted to determine the removal efficiency of the solid particles the dispersion of which makes <20 µm in the streamlined multi-channel cyclone. The introduced device is adapted to removing ultrafine particulate matter from contaminated air (gas) flow. A multi-channel cyclone with spiral casing has been designed at the Department of Environmental Protection (DEP) of Vilnius Gediminas Technical University. Experimental studies have disclosed that air (gas) flow cleaning efficiency of the spiral multi-cyclone (capacity 300 m3) depend on the internal structure of the device, i.e. on the number of channels and air (gas) flow distribution ratio of transit and peripheral channels. Also, the treatment efficiency of the applied equipment has been evaluated removing solid particles of different nature. AFA-VP-20 filters have been employed for conducting experimental tests. The obtained results have disclosed that solid granite particles – 95.1%, glass – 91.4% and wood – 92.2% are removed most effectively.

Article in Lithuanian.


300 m3/h našumo spiralinio daugiakanalio ciklono valymo efektyvumo tyrimas, šalinant < 20 µm kietąsias daleles

Santrauka

Eksperimentiniai spiralinio ciklono valymo efektyvumo tyrimai atliekami siekiant nustatyti kietųjų dalelių, kurių dispersija x < 20 μm, pašalinimo efektyvumą patobulintame daugiakanaliame ciklone. Minėtas įrenginys pritaikytas itin smulkioms kietosioms dalelėms iš užteršto oro (dujų) srauto pašalinti. Daugiakanalis ciklonas, turintis spiralinį korpusą, sukurtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos apsaugos katedroje (AAK). Eksperimentinių tyrimų metu nustatytas spiralinio daugiakanalio ciklono (našumas 300 m3/h) oro (dujų) srauto valymo efektyvumas priklausomai nuo vidinės įrenginio konstrukcijos, t. y. nuo kanalų skaičiaus ir oro (dujų) srauto pasiskirstymo į tranzitinį ir periferinį kanalus santykio. Taip pat įvertintas įrenginio valymo efektyvumas, šalinant skirtingos prigimties kietąsias daleles. Eksperimentiniams bandymams atlikti naudoti AFA-VP-20 filtrai. Remiantis bandymų rezultatais, nustatyta, kad efektyviausiai šalinamos granito kietosios dalelės – 95,1 %, stiklas – 91,4 %, mediena – 92,2 %.

Reikšminiai žodžiai: ciklonas, efektyvumas, spiralinis korpusas, kanalas, kietosios dalelės (KD).

Keyword : cyclone, efficiency, spiral shell, channel, particulate matter (PM)

How to Cite
Baltrėnas, P., & Platova, D. (2014). Research into the cleaning efficiency of 300 m3/h maintained by the spiral multi-channel cyclone in the process of removing solid particles of <20 µm . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 373-378. https://doi.org/10.3846/mla.2014.51
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
278
PDF Downloads
206
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.