Share:


Chloride concentration in the soil polluted with bishophit used in winter and its effect on herbaceous plants

Abstract

For road maintenance in winter, various chemical reagents, considering their physical and chemical properties, are chosen taking into account economic indicators. After a long winter season, large amounts of chemical reagents are used. During the winter season, dusting chlorides, first of all, fall on the roadway and a part of those reach roadsides where directly pollute the soil of the buffer zone and affect vegetation during the growing season. Chloride content in soil reduces the absorption of nutrients, which hinders the development of plants. It also has an effect on the metabolism of soil organisms, and therefore the loss of soil fertility. Due to high chloride content, land becomes unsuitable for plant growth. Studies used different concentrations (9 ml, 12 ml and 46 ml) of bishophit. Chloride concentration in soil extract has been determined applying the volumetric method and employing silver nitrate titration. It has been determined that the amount of chloride in the soil contaminated with 9 ml makes 89.21 mg/kg, 12 ml – 94, 25 mg/kg and 164.32 mg/kg.

Article in Lithuanian.


Chloridų koncentracija dirvožemyje, užterštame žiemos metu naudojamu bišofitu, ir poveikis žoliniams augalams

Santrauka

Kelių priežiūrai žiemą naudojami įvairūs cheminiai reagentai, kurie parenkami atsižvelgiant į ekonominius rodiklius, svarbios yra jų fizinės bei cheminės savybės. Esant ilgam ir snieguotam žiemos sezonui, naudojami dideli kiekiai cheminių reagentų, kurie, atšilus orams, pasklinda aplinkoje ir daro neigiamą įtaką. Žiemą barstomi chloridai pirmiausia patenka ant važiuojamosios kelio dalies, dalis chloridų patenka ant kelkraščių, kur tiesiogiai teršia pakelėse esantį apsauginės zonos dirvožemį bei vegetacijos periodo augaliją. Chloridų kaupimasis dirvožemyje – viena svarbiausių ekosistemoms kylančių fiziologinių grėsmių. Chloridų kiekis dirvožemyje sumažina maistingųjų medžiagų pasisavinimą ir tai trukdo vystytis augalams. Taip pat tai turi poveikį dirvožemio organizmų medžiagų apykaitai, ir dėl to mažėja dirvožemio derlingumas. Dėl didelio chloridų kiekio žemė tampa netinkama augalams augti. Tyrimams naudojama skirtingų koncentracijų (9 ml, 12 ml, 46 ml) bišofitas. Chloridų koncentracija dirvožemio ekstrakte nustatoma tūriniu metodu, titruoti naudojant sidabro nitratą. Nustatyta, kad chloridų kiekis 9 ml užterštame dirvožemyje yra 8,388 mg/kg, 12 ml – 10,197 mg/kg, 28,19 mg/kg.

Reikšminiai žodžiai: chloridai, daugiametė svidrė, pievinė miglė, baltasis dobilas, dirvožemis, titravimas

Keyword : chlorides, ryegrass, meadow grass, white clover, soil, titration

How to Cite
Strėlkutė, A., & Bradulienė, J. (2014). Chloride concentration in the soil polluted with bishophit used in winter and its effect on herbaceous plants. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 386-391. https://doi.org/10.3846/mla.2014.53
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
311
PDF Downloads
454
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.