Share:


Research on toxicity evaluation of waste incineration residues of printed circuit boards

Abstract

Recycling waste printed circuit boards (PCB) is an extremely complicated process, because PCBs consist of a number of complex components – hazardous and non-hazardous materials sets. Pyrolysis and combustion are currently the most effective treatment technologies for waste printed circuit boards. Pyrolysis can be used for thermally decomposing PCBs allowing for the simultaneous recovery of valuable materials. Following the extraction of valuable materials, the problem of residual ash utilization is encountered. Determining the qualitative and quantitative characteristics of incineration residue helps with choosing effective ash management technologies. This paper analyzes PCB ash generated at three different temperatures of 400 °C, 500 °C and 600 °C. Ash residues have been analysed to determine the quantity and type of metals present. Furthermore, the experiment of leaching heavy metals from ash has been described.

Article in Lithuanian.


Elektronikos plokščių pelenų tyrimai ir jų pavojingumo vertinimas

Santrauka

Nebenaudojamoje elektroninėje įrangoje esančių montažinių plokščių (elektronikos plokščių) perdirbimas yra itin komplikuotas procesas, nes jos sudarytos iš daugybės kompleksinių komponentų – pavojingųjų ir nepavojingųjų medžiagų rinkinių. Pirolizė ir deginimas – šiuo metu vienos efektyviausių elektronikos plokščių apdorojimo technologijų ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Gauti elektronikos plokščių pelenai toliau naudojami vertingoms medžiagoms išgauti. Išgavus vertingas medžiagas, susiduriama su likusių pelenų naudojimo problema. Tik žinant susidariusių pelenų kokybines ir kiekybines charakteristikas galima parinkti efektyvias pelenų tvarkymo technologijas. Šiame darbe analizuojami televizorių ir kitų namų ūkių prietaisų elektronikos plokščių pelenai, kurie gauti elektronikos plokštes deginant trijose skirtingose temperatūrose: 400 °C, 500 °C ir 600 °C. Įvertinama, kiek pavojingi elektronikos plokščių pelenai. Šiame darbe taip pat atliekamas geležies, mangano, švino, chromo, vario ir cinko išplovimo iš pelenų eksperimentas, siekiant nustatyti galimą metalų išsiplovimą šalinant pelenus sąvartynuose arba jiems patekus į aplinką įvykus avarijoms.

Reikšminiai žodžiai: elektronikos plokštės, elektronikos plokščių pelenai, atliekų deginimas, sunkiųjų metalų išplovimas.

Keyword : waste printed circuit boards, incineration residue of PCB, bottom ash, leaching heavy metals

How to Cite
Volungevičienė, R., Bolutienė, V., & Buinevičius, K. (2014). Research on toxicity evaluation of waste incineration residues of printed circuit boards. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 400-406. https://doi.org/10.3846/mla.2014.55
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
293
PDF Downloads
243
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.