Share:


Insulation expedience of the external envelopes of the building in terms of 2E criteria

Abstract

The paper analyses the insulation expediency of the external envelopes of the building with reference to 2E (energy – primary energy consumption and environmental – CO2 emissions) criteria and presents an overview of thermal insulation and studies on other structural elements based on life cycle analysis. The object of research is a typical residential building. The article determines different insulation materials of external envelopes, primary energy consumption and CO2 emissions by insulating walls from F to B and from B to A ++ class. Graphical interpretation shows primary energy, CO2 and the payback period of 60 years. Also, the paper considers primary energy and CO2 emissions distributed at various life cycle stages.

Article in Lithuanian.


Pastato išorinių atitvarų apšiltinimo tikslingumas 2E rodiklių požiūriu

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas pastato išorinių atitvarų apšiltinimo tikslingumas 2E (energiniu ­– pirminės energijos sąnaudų ir ekologiniu – CO2 – išmetalų) kriterijų požiūriu. Apžvelgti teoriniai darbai, kuriuose statybinės medžiagos nagrinėjamos pirminės energijos ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) požiūriu. Tyrimo objektu pasirinktas gyvenamosios paskirties pastatas. Nagrinėjamos skirtingos išorinių atitvarų termoizoliacinės medžiagos, nustatomi pirminės energijos kiekiai ir CO2 išmetalai apšiltinant atitvaras nuo F iki B ir nuo B iki A++ pastato energinės klasės. Vertinama pagal gyvavimo ciklo analizės metodiką. Pateikiama grafinė interpretacija, rodanti sutaupytos pirminės energijos ir CO2 kiekius per 60 metų laikotarpį, identifikuojamos energetiškai ir ekologiškai priimtiniausios termoizoliacinės medžiagos pastatams apšiltinti.

Reikšminiai žodžiai: išorinių atitvarų apšiltinimas, gyvavimo ciklo analizė, pirminė energija, CO2 išmetalai, termoizoliacinės medžiagos, SimaPro.

Keyword : insulation materials, life cycle analysis, 2E criteria, primary energy, CO2 emissions, SimaPro

How to Cite
Kijevičius, M., & Valančius, K. (2014). Insulation expedience of the external envelopes of the building in terms of 2E criteria. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 407-413. https://doi.org/10.3846/mla.2014.56
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
286
PDF Downloads
233
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.