Share:


Analysis of energy demand for low-energy multi-dwelling buildings of different configuration

Abstract

To meet the goals established by Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings, the topics of energy efficiency in new and old buildings must be solved. Research and development of new energy solutions and technology are necessary for increasing energy performance of buildings. Three low-energy multi-dwelling buildings have been modelled and analyzed in the presented study. All multi-dwelling houses are made of similar single-family house cells. However, multi-dwelling buildings are of different geometry, flat number and height. DesignBuilder software was used for simulating and determining heating, cooling and electricity demand for buildings. Three different materials (silicate, ceramic and clay concrete blocks) as bearing constructions of external walls have been analyzed. To decrease cooling demand for buildings, the possibility of mounting internal or external louvers has been considered. Primary energy savings for multi-dwelling buildings using passive solar measures have been determined.

Article in Lithuanian.


Skirtingos konfigūracijos mažaenergių daugiabučių pastatų energijos poreikių tyrimas

Santrauka

Norint pasiekti Europos Sąjungos direktyvos 2010/31/EB tikslus dėl pastatų energinio naudingumo, reikia spręsti energijos efektyvumo klausimus naujų ir esamų pastatų srityje. Naujų energinių sprendinių ir technologijų tyrimai bei plėtra būtini norint padidinti pastatų energinį naudingumą. Šiame tyrime modeliuojami ir analizuojami trys mažaenergiai daugiabučiai pastatai. Visi jie sudaryti iš vienodo dydžio butų, tačiau pastatai tarpusavyje skiriasi geometrija, butų skaičiumi ir aukštingumu. Siekiant nustatyti ir išnagrinėti pastatų šilumos, vėsos ir elektros energijos poreikius, naudotasi DesignBuilder programa. Visų daugiabučių pastatų atvejais nagrinėjamos trys skirtingos išorės sienų laikančiųjų konstrukcijų medžiagos: silikatiniai, keraminiai ir keramzitbetonio blokeliai. Siekiant sumažinti vėsos poreikį pastatuose taip pat buvo analizuojama galimybė sumontuoti vidines arba išorines žaliuzes. Nustatyti sutaupytieji pirminės energijos kiekiai daugiabučių pastatų atvejams taikant pasyviąsias apsaugos nuo saulės priemones.

Reikšminiai žodžiai: mažaenergis daugiabutis pastatas, DesigBuilder, modeliavimas, pirminė energija, vidinės ir išorinės žaliuzės.

Keyword : low-energy multi-dwelling building, DesignBuilder, simulation, primary energy, internal and external louvers

How to Cite
Streckienė, G., & Polonis, E. (2014). Analysis of energy demand for low-energy multi-dwelling buildings of different configuration. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 414-420. https://doi.org/10.3846/mla.2014.57
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
307
PDF Downloads
186
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.