Share:


Experimental study on energy efficiency of a small adsorption cooling device producing up to 8 kW

Abstract

The analysis of scientific literature shows that the actual efficiency of the adsorption cooling device has not been properly examined. This article presents experimental study on energy efficiency of the adsorption cooling device (max capacity 8 kW) produced at the Laboratory of Building Energy and Microclimate Systems of Vilnius Gediminas Technical University. The study has focused on the measurement of the actual temperatures and flow rate of a heating source, chilled water, a supply of cooled water to the chiller, electricity consumption for circulation pumps and chiller fans. The article presents collected statistical data and shows the dependency of chilled water and heat source temperatures evaluating the coefficients of performance (COP) and electrical efficiency (EER). The received results show higher electrical efficiency of the examined device than that of a conventional compressor system.

Article in Lithuanian.


Adsorbcinio iki 8 kW vėsos galios įrenginio eksperimentinis efektyvumo tyrimas

Santrauka

Mokslinės literatūros analizė parodė, kad realiai veikiančių įrenginių faktinis efektyvumas nėra gerai žinomas, ypač įrengus šaltojo klimato zonos šalyse. Todėl šiame darbe atliekamas eksperimentinis VGTU Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijoje (PEMS) įrengto SORTECH AG gamintojo ACS 08 adsorbcinio (maksimali vėsinimo galia – 8 kW) įrenginio efektyvumo tyrimas. Matuojamos faktinės šilumnešio, atšaldomo vandens, tiekiamo į aušyklę, aušinimo skysčio temperatūros su debitais bei aušyklės ir cirkuliacinių siurblių elektros sąnaudos. Atliekama sukauptų duomenų statistinė analizė ir pateikiama atšaldomo vandens bei šilumnešio temperatūrų priklausomybė, vertinant energijos transformavimo COP bei elektrinį (EER) tiriamojo įrenginio koeficientus. Tyrimo rezultatai rodo didesnį nei tradicinės kompresorinės sistemos tiriamojo įrenginio elektrinį efektyvumą.

Reikšminiai žodžiai: atsinaujinantieji ištekliai, adsorbcinis vėsinimo įrenginys, energijos transformavimo koeficientas (COP).

Keyword : renewable energy sources, adsorption cooling device, energy transformation coefficient (COP)

How to Cite
Bielskus, J., Šiupšinskas, G., & Čiuprinskas, K. (2014). Experimental study on energy efficiency of a small adsorption cooling device producing up to 8 kW. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 427-431. https://doi.org/10.3846/mla.2014.59
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
287
PDF Downloads
257
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.