Share:


Residual displacements‘ progresive analysis of the multisupported beam

Abstract

This paper focuses on a shakedown behaviour of the ideally elasto-plastic beams system under variable repeated load. The mathematical models of the analysis problems are created using numerical methods, extremum energy principles and mathematic programming. It is shown that during the shakedown process the residual displacements vary non-monotonically. By solving analysis problem, where the load locus is being progressively expanded, it is possible to determine the upper and lower bounds of residual displacements. Suggested methods are ilustrated by solving multisupported beam example problem. The results are obtained considering principle of the small displacements.

Article in Lithuanian.


Daugiaatramės sijos liekamųjų poslinkių progresinė analizė

Santrauka

Nagrinėjamas idealiai tampriai plastinės lenkiamos strypinės sistemos prisitaikomumo būvis, veikiant kartotinei kintamajai apkrovai. Analizės uždavinių matematiniai modeliai sudaromi, pasitelkus skaitinius metodus, ekstreminius energinius principus ir matematinį programavimą. Parodoma, kad prisitaikant konstrukcijai jos liekamieji poslinkiai gali kisti nemonotoniškai. Išsprendus analizės uždavinį, kuriame progresyviai plečiama apkrovos veikimo sritis, galima nustatyti viršutines ir apatines liekamųjų poslinkių kitimo ribas. Siūloma metodika iliustruota daugiaatramės sijos liekamųjų poslinkių skaičiavimo pavyzdžiu. Rezultatai gauti, esant mažų poslinkių prielaidai.

Reikšminiai žodžiai: kartotinė kintamoji apkrova, prisitaikomumas, ekstreminiai energiniai principai, liekamieji poslinkiai.

Keyword : variable repeated load, shakedown, extremum energy principles, residual displacements

How to Cite
Liepa, L., Gervytė, A., Jarmolajeva, E., & Atkočiūnas, J. (2014). Residual displacements‘ progresive analysis of the multisupported beam. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 461-467. https://doi.org/10.3846/mla.2014.686
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
314
PDF Downloads
228
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.