Share:


Influence of metal cord waste content on the properties of concrete

Abstract

Concrete is the most widely used building material, which received hardening of mixture prepared from the coarse and fine aggregate, binding substance – cement and water. Cement and aggregate quality, v/c ratio of the mixture is determined by the uniformity of compacting properties of the concrete basic. Compressive strength of concrete is one of the most important properties of concrete. The paper examined a metal cord waste from recycled tires, effect on concrete properties, the optimal additive content was chosen. After the studies of the properties of the concrete with the different quantities of metal cord waste, it was determined that by increasing the amount of waste metal cord in the concrete the compressive strength of the specimens, density, predicted resistance to frost cycles increases, and absorption decreases.

Article in Lithuanian.


Metalinio kordo atliekos kiekio poveikis betono savybėms

Santrauka

Betonas – tai plačiausiai naudojama statybinė medžiaga, kuri gaunama sukietėjus mišiniui, paruoštam iš stambiųjų ir smulkiųjų užpildų, rišančiosios medžiagos – cemento ir vandens. Cemento užpildų kokybė ir savybės, v/c santykis, mišinio sutankinimo vienodumas lemia pagrindines betono savybes. Betono gniuždymo stipris yra viena iš svarbiausių betono savybių. Straipsnyje nagrinėjamas metalinio kordo atliekos, gautos iš perdirbtų padangų, kiekio poveikis betono savybėms, parenkamas optimalus metalinio kordo atliekos kiekis. Atlikus betono savybių tyrimus su skirtingais metalinio kordo atliekos kiekiais, nustatyta, kad betone didinant metalinio kordo atliekos kiekį didėja bandinių gniuždymo stipris, tankis, prognozuojamas atsparumas šalčiui, o vandens įmirkis mažėja.

Reikšminiai žodžiai: betonas, betono savybės, gniuždymo stipris, metalinio kordo atlieka, tankis, atsparumas šalčiui.

Keyword : concrete, concrete properties, compressive strength, the steel-cord waste, density, frost resistance

How to Cite
Pranckevičiūtė, G., & Nagrockienė, D. (2014). Influence of metal cord waste content on the properties of concrete. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 474-479. https://doi.org/10.3846/mla.2014.688
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
288
PDF Downloads
186
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.