Share:


Experimental and theoretical research of deformation of vertically loaded displacement piles in sand soil

Abstract

The displacement piles are one of the oldest type of foundation not just in Lithuania, but also all over the world. Stiff, glacial origin sands lay not far from the ground surface in Lithuania as opposed to the rest of the Western Europe, therefore this kind of foundation is carried out into practice very often in our country. For geotechnical engineers it is very hard to decide which method should be applied, when there is no local experience. Five approaches are discussed on this paper and the results of three single piles’ tests are compared. The full scale single piles’ tests were carried out at the artificial bearing stratum pit. Piles’ diameter was 330 mm. The ratio of the piles’ depth and diameter were 3.3, 4.4 and 4.8. In conclusion of this paper the recommendations are given, which should be applied in different cases using mentioned above methods.

Article in Lithuanian.


Spraustinių polių, apkrautų vertikaliosiomis gniuždymo apkrovomis, smėlinio pagrindo nuosėdžių teorinis ir eksperimentinis tyrimas

Santrauka

Spraustiniai poliai yra vienas seniausių ir efektyviausių pamatų tipų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvoje, skirtingai negu vakarų Europoje, stiprūs ledyninės kilmės smėliniai gruntai slūgso netoli žemės paviršiaus, dėl to mūsų šalyje dažnai įrenginėjami trumpi poliai, kurių gylis ne didesnis kaip penki polio skersmenys. Geotechnikams projektuojant tokio tipo polius sunku pasirinkti tinkamą metodą neturint vietinės patirties. Šiame straipsnyje analizuojami penki polio pagrindo nuosėdžių prognozavimo metodai, o jais apskaičiuoti nuosėdžiai lyginami su trijų statinės apkrovos polių bandymų rezultatais. Bandymai atlikti dirbtinio pagrindo duobėje, naudojant realių matmenų metalinius 330 mm skersmens polius. Poliai bandyti esant tokiems gylio ir skersmens santykiams 3,3, 4,4 ir 4,8. Straipsnio išvadose nurodomi metodai, tiksliausiai atitikę eksperi­mentų rezultatus.

Reikšminiai žodžiai: spraustinis polis, smėlis, pagrindas, nuosėdžiai, statinis polio bandymas, laikomoji galia.

Keyword : displacement pile, sand, bearing stratum, settlement, vertical load test, bearing capacity

How to Cite
Statkus, T., & Martinkus, V. (2014). Experimental and theoretical research of deformation of vertically loaded displacement piles in sand soil. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 493-498. https://doi.org/10.3846/mla.2014.691
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
300
PDF Downloads
355
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.