Share:


Direct shear tests with evaluation of variable shearing area

Abstract

Investigations of soil shear strength properties for Baltic Sea shore sand along Klaipėda city are presented. Investigated sand angle of internal friction (φ) and cohesion (c) is determined via two different direct shear tests procedures. First procedure is standard and ordinary in geotechnical practice, when direct shear test is provided using constant shearing area A0. Second test procedure is different because shearing area according to horizontal displacement each test second is recalculated. This recalculated shearing area author’s call corrected shearing area A. Obtained normal and tangential stresses’ difference via two different testing procedures was 10%.

Article in English.


Tiesioginio kirpimo bandymai įvertinant kintamą kerpamąjį plotą

Santrauka

Šiame straipsnyje yra pristatyta idėja, kaip įvertinti grunto kerpamojo stiprumo parametrus, t. y. vidinės trinties kampą (φ) ir sankibą (c). Eksperimentiniams bandymams atlikti buvo naudotas Baltijos jūros pakrantės smėlinis gruntas ties Klaipėda. Grunto tiesioginio kirpimo bandymai atlikti dviem skirtingomis kirpimo metodikomis. Pirmoji metodika yra standartizuota ir įprasta atliekant geotechninius tyrimus, kai kerpamasis plotas yra vertinamas kaip pastovus plotas A. Antroji kirpimo metodika skiriasi nuo pirmosios grunto kirpimo ploto įvertinimu. Antrojoje metodikoje grunto kerpamasis plotas yra perskaičiuojamas tiesiogiai pagal horizontalųjį poslinkį. Horizontaliojo poslinkio indikatoriaus rodmenys yra registruojami kiekvieną sekundę, todėl kas sekundę yra perskaičiuojamas vis naujas grunto kerpamasis plotas. Atliekant bandymus skirtingomis metodikomis, nustatytas vertikalaus normalinio ir tangentinio įtempių skirtumas, kuris apytiksliai lygus 10 %.

Reikšminiai žodžiai: kintamas kerpamasis plotas, tiesioginis kirpimas, įtempių kelias, grunto kerpamasis stipris.

Keyword : shear area, corrected shear area, direct shear, stress path, shearing strength of soil

How to Cite
Skuodis, Šarūnas, & Tamošiūnas, T. (2014). Direct shear tests with evaluation of variable shearing area. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 499-503. https://doi.org/10.3846/mla.2014.692
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
327
PDF Downloads
1047
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.