Share:


Analysis of the bonding technologies for roof covering materials

Abstract

Only the use of progressive roof covering materials does not ensure the proper result because an incorrect usage of welding techniques and lack of supervision for better quality may be the reason of failure. The bonding technology and installation quality of roof covering materials are analyzed in this paper in experimental ways where the bonding strength, seam strength and the adhesion to the base were tested. The conclusions are given to ensure better quality of roof covering materials.

Article in Lithuanian.


Hidroizoliacinių medžiagų klijavimo technologijų atsparumo analizė

Santrauka

Vien pažangių stogo hidroizoliacinių medžiagų panaudojimas neužtikrina tinkamo rezultato, nes neteisingas klijavimo technologijų taikymas ir nepakankama atliekamo darbo kokybės kontrolė gali būti nesėkmės priežastis. Straipsnyje analizuojami hidroizoliacinių medžiagų klijavimo technologijų ir įrengimo darbų kokybės bandymai, kuriuose eksperimentiniais būdais buvo nustatytos įvairių stogo hidroizoliacinių dangų klijavimo atsparumo, siūlių stiprumo, prilydymo prie pagrindo stiprumo duomenys. Apibendrinus pateikiamos išvados, kurias galima taikyti stogų hidroizoliacinių medžiagų įrengimo kokybei užtikrinti.

Reikšminiai žodžiai: stogų hidroizoliacinės medžiagos, bituminė danga, siūlių sulydymas, sukibimo su paviršiais ir stiprumo patikimumas.

Keyword : roof covering matherials, bituminous coverings, welding seams, adhesion and strength reliability

How to Cite
Balčiūnas, D., Matuzevičius, E., Migilinskas, D., & Barvidas, A. (2014). Analysis of the bonding technologies for roof covering materials. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 504-513. https://doi.org/10.3846/mla.2014.693
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
306
PDF Downloads
235
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.