Share:


Investigation into the impact of suspension parameters of freight wagons on running smoothness

Abstract

The paper analyses the running smoothness of the rolling-stock as the main feature of wagon dynamics. The running smoothness of the freight wagon is evaluated considering the parameters of vibrations and the oscillation process. During the process of wagon running on the track, the forced oscillations of the elements of the body, chassis and suspension are excited. Four-axle freight wagon movement down the track taking into account the given vertical and lateral irregularities has been simulated using software package “Universal Mechanism”. The dependencies of the oscillation amplitudes of the wagon body on track irregularities and vertical and lateral suspension settings have been defined. The dependencies of wagon suspension settings and derailment stability on changes in the wagon mass have been examined in the paper. Finally, basic conclusions have been given.

Article in Lithuanian.


Prekinių vagonų pakabos parametrų įtakos važiavimo tolygumui tyrimas

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama viena pagrindinių vagono dinamikos savybių – važiavimo tolygumas. Riedmenų važiavimo tolygumas vertinamas jų masių svyravimo proceso ir kėbulo vibracijų parametrais. Vagonui važiuojant bėgių kelio nelygumais, sužadinami priverstiniai kėbulo, pakabos ir važiuoklės elementų svyravimai. Programiniu paketu „Universal Mechanism“ sumodeliuotas prekinio keturašio vagono važiavimas keliu, kuriame yra bėgių vertikalių ir skersinių nelygumų. Nustatyta vagono kėbulo svyravimų amplitudžių priklausomybė nuo bėgių kelio nelygumų bei vertikaliųjų ir skersinių pakabos parametrų. Straipsnyje nagrinėjama vagono pakabos parametrų ir stabilumo nuriedėjimui nuo bėgių atveju priklausomybė, kintant vagono masei. Pabaigoje pateiktos išvados.

Reikšminiai žodžiai: programinė įranga ,,Universal Mechanism“, riedmenų dinamika, vagono stabilumas, nuriedėjimas nuo bėgių, Nadalio kriterijus.

Keyword : computer program “Universal Mechanism”, rail vehicle dynamics, wagon stability, derailment, Nadal criteria

How to Cite
Balevičius, V., Steišiūnas, S., & Bureika, G. (2014). Investigation into the impact of suspension parameters of freight wagons on running smoothness. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 538-545. https://doi.org/10.3846/mla.2014.697
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
339
PDF Downloads
158
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.