Share:


Research on probability for failures in VW cars during warranty and post-warranty periods

Abstract

The present paper examines the distribution of failures in „Volkswagen“ car during warranty and post-warranty periods. A statistical mathematical model has been developed upon collecting distribution data on car failures. Considering mileage rates, probabilities for a failure in the systems, including suspension and transmission, cooling, electrical, etc., have been determined during warranty and expiration periods. The obtained results of the conducted research have been compared. The reached conclusions have been formulated and summarized.

Article in Lithuanian.


„VW“ markės automobilių gedimų tikimybės garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu tyrimas

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjamas „Volkswagen“ markės automobilių gedimų pasiskirstymas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Surinkus gedimų pasiskirstymo duomenis, sudarytas statistinis matematinis modelis. Atsižvelgiant į automobilių ridą, nustatytos variklio, pakabos ir transmisijos, aušinimo, elektros ir kitų sistemų gedimų tikimybės garantiniu laikotarpiu bei jam pasibaigus. Tyrimo metu gauti rezultatai lyginami tarpusavyje. Suformuluotos ir apibendrintos išvados.

Reikšminiai žodžiai: gedimas, gendamumas, gedimų tikimybė, patikimumas, garantija, variklio sistema, pakabos sistema, aušinimo sistema, elektros sistema.

Keyword : failure, fault, failure probability, reliability, warranty period, engine system, suspension system, cooling system, electrical system

How to Cite
Luneckas, D., & Bartulis, V. (2014). Research on probability for failures in VW cars during warranty and post-warranty periods. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 564-569. https://doi.org/10.3846/mla.2014.701
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
314
PDF Downloads
448
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.