Share:


The research of simplification of 1.9 TDI diesel engine heat release parameters determination

Abstract

The investigation of modified methodology of Audi 1.9 TDI 1Z diesel engine heat release parameters’ determination is represented in the article. In this research the AVL BOOST BURN and IMPULS software was used to treat data and to simulate engine work process. The reverse task of indicated pressure determination from heat release data was solved here. T. Bulaty and W. Glanzman methodology was modified for purpose to simplify the determination of heat release parameters. The maximal cylinder pressure, which requires additional expensive equipment, was changed into the objective indicator – exhaust gas temperature. This modification allowed to simplify the experimental engine tests and also gave simulation results in an error range up to 2% of main engine operating parameters. The study results are assessed as an important point for the simplification of engine test under field conditions.

Article in Lithuanian.


1,9 TDI dyzelinio variklio šilumos išsiskyrimo parametrų nustatymo supaprastinimo tyrimas

Santrauka

Straipsnyje pateikta dyzelinio Audi variklio 1,9 TDI 1Z šilumos išsiskyrimo parametrų nustatymo metodikos ir jos modifikavimo tyrimas. Šio tyrimo procese atilikto eksperimento duomenims apdoroti ir darbo procesui modeliuoti panaudoti AVL BOOST BURN ir IMPULS programiniai paketai. Tyrime buvo sprendžiamas atvirkščias indikatorinio slėgio nustatymo iš šilumos charakteristikos duomenų uždavinys. Siekiant supaprastinti šilumos išsiskyrimo parametrų nustatymą, panaudota modifikuota T. Bulaty ir W. Glanzman metodika. Maksimalaus slėgio cilindre parametras, kurio nustatymas reikalauja papildomos brangios įrangos, buvo pakeistas objektyviu išmetamųjų dujų temperatūros parametru. Šis modifikavimas leidžia supaprastinti eksperimentinius tyrimus bei leido atlikti pagrindinių variklio darbo parametrų modeliavimą neviršijant 2 % paklaidų ribos. Tyrimo rezultatas vertinamas itin svarbiu variklių bandymų lauko sąlygomis supaprastinimo atžvilgiu.

Reikšminiai žodžiai: Audi 1,9 TDI 1Z, šilumos išsiskyrimo parametrai, variklio modeliavimas.

Keyword : Audi 1.9 TDI 1Z, heat release parameters, engine simulation

How to Cite
Žaglinskis, J., Lukács, K., Bereczky, Ákos, & Rapalis, P. (2014). The research of simplification of 1.9 TDI diesel engine heat release parameters determination. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 570-576. https://doi.org/10.3846/mla.2014.702
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
306
PDF Downloads
241
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.