Share:


Piezoelectric systems as an alternative energy source

Abstract

The article gives an overview of the problems and solutions related to energy harvesting systems used for power supply of low power electronics systems. Power density is the main parameter describing the efficiency of energy harvesting systems. Piezoelectric energy harvesting systems demonstrate a high value of power density, and therefore the article presents an overview of piezoelectric energy harvesting systems and their components. Also, a summary of the terms that affect the efficiency of piezoelectric energy harvesting systems has been presented.

Article in Lithuanian.


Pjezoelektrinių energijos surinkimo sistemų apžvalga

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamos problemos ir sprendimai, susiję su elektrinės energijos tiekimu mažos galios elektronikos sistemoms, taikant energijos surinkimo iš aplinkos technologijas. Vienas iš pagrindinių energijos surinkimo sistemas apibūdinančių parametrų yra galios tankis. Pjezoelektrinė energijos surinkimo technologija pasižymi vienu iš didžiausių galios tankiu, todėl straipsnyje išsamiai nagrinėjami pjezoelektriniai kinetinės energijos keitikliai, apžvelgiamos keitiklių konstrukcijos, jų sudedamosios dalys, išskiriamos technologinės sąlygos, darančios įtaką keitiklių efektyvumui.

Reikšminiai žodžiai: energijos surinkimas, pjezoelektrinis efektas, pjezoelektriniai keitikliai, mažos galios elektronika.

Keyword : energy harvesting, piezoelectric effect, piezoelectric transducers, low-power electronics

How to Cite
Čeponis, A., & Mažeika, D. (2015). Piezoelectric systems as an alternative energy source. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 676-681. https://doi.org/10.3846/mla.2014.775
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
327
PDF Downloads
248
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.