Share:


Multicriteria evaluation of the innovative project effectiveness

Abstract

For a long time in most developed Western countries, innovation has been the key driver of economic growth, enabling a high level of added value and ensuring economic development. According to 2011 Innovation Union Scoreboard indicators for assessment, Lithuania still lags far behind the European Union countries in innovation. In order to improve this indicator, it is important to encourage the development of innovative projects in the country. For this purpose, it is important to properly prepare innovative projects in multi-criteria evaluation model in case this reasonable use might reduce the risk of projects and help to find the least risky and most beneficial innovative projects.


Article in Lithuanian.


Inovatyvių projektų vertinimo problema


Santrauka. Daugelyje išsivysčiusių Vakarų valstybių inovacijos jau seniai tapo svarbiausiu ekonomikos augimo varikliu, leidžiančiu pasiekti aukštą pridėtinę vertę ir užtikrinančiu ekonomikos plėtrą. Remiantis 2011 m. Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklių vertinimu, Lietuva vis dar itin atsilieka nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio inovacijų srityje. Lietuvai siekiant pagerinti šį rodiklį ir iki 2015 m. tapti Šiaurės Baltijos regiono paslaugų centru, o iki 2020 m. – Šiaurės Europos inovacijų centru, vienas iš uždavinių – kuo įmanoma labiau pakelti šalies modernizacijos bei inovacijų lygį. Tai įmanoma skatinant inovatyvių projektų plėtrą šalyje. Šiuo tikslu svarbu tinkamai parengti inovatyvių projektų daugiakriterio vertinimo modelį, kurio priimtinas taikymas išskirtų mažiausiai rizikingus ir daugiausia naudos teikiančius inovatyvius projektus.


Reikšminiai žodžiai: technologinė inovacija, inovatyvūs projektai, daugiakriteris vertinimas.

Keyword : technologinė inovacija, inovatyvūs projektai, daugiakriteris vertinimas

How to Cite
Stepanovas, A., & Ostašenkovaitė, K. (2013). Multicriteria evaluation of the innovative project effectiveness. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(1), 7-12. https://doi.org/10.3846/mla.2013.02
Published in Issue
Apr 5, 2013
Abstract Views
350
PDF Downloads
358
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.