Share:


Needs and opportunities to improve the operational quality of forwarding companies

Abstract

It is essential for forwarding companies to improve their activity by improving their internal and external processes in order to provide for a client an estimated basic and added value and effectively manage the flow of information in the general logistic supply chain. The article analyses the concepts of quality management and activity process, emphasising the main process of a forwarding enterprise and the demand to optimise the activity establishing quality management systems. The scientific literature analysis assists in the provision of quality assessment indicators of forwarding companies and ascertaining quality management systems that are suitable for transport companies. 


Article in Lithuanian.


Ekspedicinių įmonių veiklos kokybės gerinimo poreikis ir galimybės.


Santrauka. Ekspedicinėms įmonėms svarbu gerinti savo veiklą nuolatos tobulinant vidinius ir išorinius veiklos procesus tam, kad suteiktų klientui laukiamą bazinę ir pridėtinę vertę ir kad efektyviai valdytų informacinį srautą bendroje logistikos tiekimo grandinėje. Straipsnyje analizuojamos kokybės vadybos ir veiklos procesų sampratos, apibrėžiamas pagrindinis ekspedicinės įmonės procesas bei poreikis optimizuoti veiklą diegiant kokybės vadybos sistemas. Mokslinė literatūros analizė padeda atskleisti ekspedicinių įmonių kokybės vertinimo rodiklius ir kokios kokybės vadybos sistemos yra skirtos būtent transporto įmonėms.


Reikšminiai žodžiai: ekspedicinė įmonė, kokybės vadybos sistemos, gerinimo galimybės, veiklos kokybė

Keyword : forwarding company, quality management systems, improvement possibilities, quality of activity

How to Cite
Kontautaitė, D., & Zinkevičiūtė, V. (2013). Needs and opportunities to improve the operational quality of forwarding companies. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(1), 22-28. https://doi.org/10.3846/mla.2013.04
Published in Issue
Apr 5, 2013
Abstract Views
451
PDF Downloads
2134
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.