Share:


Behavioural finance: theory and survey

Abstract

The paper analyses the importance of behavioural finance theories in household decision-making process. Behavioural finance theories investigate emotional characteristics to explain subjective factors and irrational anomalies in financial markets. In this regard, behavioural theories and behavioural anomalies in the decision-making process are examined; the application opportunities in the financial market are described. The aim of investigation is to determine the basic features and slopes of behavioural finance in concordance with financial decisions of a household. The survey method was applied to ascertain financial behaviour of literate households.


Article in English.


Finansinė elgsena: teorija ir tyrimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama finansinės gyventojų elgsenos teorijų svarba priimant namų ūkių finansinius sprendimus. Finansinės gyventojų elgsenos teorijos tyrinėja rinkos dalyvių emocines charakteristikas, siekiant paaiškinti subjektyvias iracionalias anomalijas finansų rinkose. Straipsnyje išnagrinėtos gyventojų elgsenos teorijos, suklasifikuoti pagrindiniai elgsenos nukrypimai, priimant finansinius sprendimus, ir aprašytos jų pritaikymo finansų rinkoje galimybės. Tyrimo tikslas – nustatyti pagrindinius finansinės elgsenos bruožus ir polinkius sąsajoje su namų ūkių finansiniais sprendimais. Siekiant nustatyti namų ūkių finansinę elgseną buvo atlikta finansiškai išprususių individų apklausa.


Raktiniai žodžiai: finansinė elgsena; racionalių finansų paradigma; kognityviniai nukrypimai; ekonominis žmogus; finansiniai sprendimai

Keyword : behavioural finance, rational finance paradigm, cognitive biases, homo economicus, financial decisions

How to Cite
Jurevičienė, D., & Ivanova, O. (2013). Behavioural finance: theory and survey . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(1), 53-58. https://doi.org/10.3846/mla.2013.08
Published in Issue
Apr 5, 2013
Abstract Views
767
PDF Downloads
1627
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.