Share:


Relationship marketing in legal services marketing strategy / Santykių rinkodara teisinių paslaugų rinkodaros strategijoje

Abstract

The article defines the concept of professional services and evaluates the extent, to which legal services could be understood as professional services. In addition, literature analysis in the relationship marketing is presented as well as conclusions on the method for the use of relationship marketing in the development of legal services marketing strategy. Strategies of professional services marketing are completely different from other services marketing because of relations with current clients and competitors, also – singularity of the professional services. 


Santrauka


Šiame straipsnyje apibrėžus profesionalių paslaugų sampratą ir įvertinus, kokia apimtimi teisinės paslaugos gali būti priskiriamos profesionalioms paslaugoms, pateikiama literatūros analizė, kas yra santykių rinkodara ir kiek ji gali būti taikoma vystant teisinių paslaugų įmonės rinkodaros strategiją. Profesionalioms paslaugoms taikomos strategijos iš principo skiriasi nuo paslaugų parduotuvių ar masinių paslaugų strategijų, įtaką daro ne tik pačių paslaugų ir rinkos specifika, bet ir ryšiai su konkurentais, santykiai su esamais klientais.


Reikšminiai žodžiai: profesionalios paslaugos, teisinės paslaugos, rinkodaros strategija, santykių rinkodara.

Keyword : professional services, legal services, marketing strategy, relationship marketing

How to Cite
Androšiūnaitė, A., & Melnikas, B. (2013). Relationship marketing in legal services marketing strategy / Santykių rinkodara teisinių paslaugų rinkodaros strategijoje. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(1), 59-63. https://doi.org/10.3846/mla.2013.09
Published in Issue
Apr 5, 2013
Abstract Views
242
PDF Downloads
267