Share:


FPGA-based implementation of Lithuanian isolated word recognition algorithm

Abstract

The paper describes the FPGA-based implementation of Lithuanian isolated word recognition algorithm. FPGA is selected for parallel process implementation using VHDL to ensure fast signal processing at low rate clock signal. Cepstrum analysis was applied to features extraction in voice. The dynamic time warping algorithm was used to compare the vectors of cepstrum coefficients. A library of 100 words features was created and stored in the internal FPGA BRAM memory. Experimental testing with speaker dependent records demonstrated the recognition rate of 94%. The recognition rate of 58% was achieved for speaker-independent records. Calculation of cepstrum coefficients lasted for 8.52 ms at 50 MHz clock, while 100 DTWs took 66.56 ms at 25 MHz clock.


Article in Lithuanian.


Lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažinimo algoritmo įgyvendinimas lauku programuojama logine matrica


Santrauka. Pateikiamas lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažinimo algoritmo įgyvendinimas lauku programuojama logine matrica (LPLM). LPLM įrenginys pasirinktas dėl lygiagrečiai veikiančių procesų įgyvendinimo galimybės taikant VHDL kalbą. Tai užtikrina spartų signalų apdorojimą esant taktiniam dažniui iki 50 MHz. Kalbos požymiams išskirti taikoma kepstrinė šnekos analizė. Požymiams palyginti taikomas dinaminis laiko skalės kraipymo (DSLK) metodas. Sudaryta 100 žodžių požymių biblioteka, kuri saugoma vidinėje LPLM BRAM atmintyje. Pasiektas 94 % atpažinimo tikslumas priklausomai nuo kalbėtojo ir 58 % – nepriklausomai nuo kalbėtojo. Kepstro koeficientų skaičiavimas vienam žodžiui trunka 8,52 ms, esant 50 MHz taktiniam dažniui, ir šimtui DLSK – 66,56 ms, esant 25 MHz taktiniam dažniui.


Reikšminiai žodžiai: lauku programuojama loginė matrica, žodžio atpažinimas, kepstras, dinaminis laiko skalės kraipymas.

Keyword : field programmable gate array, word recognition, cepstrum, dynamic time warping

How to Cite
Sledevič, T., & Stašionis, L. (2013). FPGA-based implementation of Lithuanian isolated word recognition algorithm. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 101-104. https://doi.org/10.3846/mla.2013.18
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
277
PDF Downloads
199
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.