Share:


Smart induction drive

Abstract

The article focuses on the induction drive with a fuzzy controller. This controller adopts direct torque control. It aims to halve pulsations of electromagnetic torque and stator current. The author introduces the basics of direct torque control as well as principles of fuzzy controller development and computer model of smart induction drive. Simulation results were compared to results of traditional direct torque control computer model. The use of fuzzy controller achieved two-times lower pulsations of torque, stator current and flux, plus lowered maximum overshoots.


Article in Lithuanian.


Išmanioji asinchroninė pavara


Santrauka. Nagrinėjama neraiškiuoju reguliatoriumi valdoma asinchroninė pavara. Reguliatorius įgyvendina tiesioginį momento valdymą. Pagrindinis jo tikslas – sumažinti elektromagnetinio momento ir statoriaus srovės švytavimus. Aprašomi tiesioginio momento valdymo pagrindai. Pateikti neraiškiojo reguliatoriaus sudarymo principai ir išmaniosios pavaros kompiuterinis modelis. Gauti imitacijos rezultatai lyginami su klasikinio tiesioginio momento valdymo kompiuterinio modelio rezultatais. Neraiškiojo reguliatoriaus naudojimas leidžia gauti perpus mažesnius momento, statoriaus srovės ir srauto švytavimus, mažesnes didžiausias dinamines nuokrypas.


Reikšminiai žodžiai: asinchroninis variklis, vektorinis valdymas, tiesioginis momento valdymas, neraiškioji logika.

Keyword : induction motor, vector control, direct torque control, fuzzy logic

How to Cite
Uznys, D. (2013). Smart induction drive. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 169-172. https://doi.org/10.3846/mla.2013.32
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
258
PDF Downloads
105
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.