Share:


The frequency characteristics of coupled microstrip lines

Abstract

The article deals with the use of the finite difference time domain method and uniaxial perfectly matching layer for analysis of frequency characteristics of coupled microstrip transmission lines. It describes calculation techniques for voltage, current, characteristic impedance and effective dielectric constant of each signal conductor. Besides, it analyses the frequency dependencies of characteristic impedance and the effective dielectric constant.


Article in Lithuanian.


Susietųjų mikrojuostelinių linijų dažninės charakteristikos


Santrauka. Straipsnyje aptariamas baigtinių skirtumų laiko srities metodo taikymas ir absorbuojančio sluoksnio taikymas susietųjų mikrojuostelinių linijų analizei. Sudaryti ir išnagrinėti baigtinių skirtumų laiko srities metodu grįsti susietųjų mikrojuostelinių linijų matematiniai modeliai. Pateikiamos kiekvieno iš laidininkų įtampos, srovės, charakteringojo impedanso ir efektyviosios dielektrinės skvarbos skaičiavimo metodikos. Aptariami skaičiavimo metodikų pranašumai, trūkumai, pateikiamos jų tobulinimo kryptys.


Reikšminiai žodžiai: susietosios mikrojuostelinės linijos, baigtinių skirtumų laiko srities metodas, charakteringasis impedansas, efektyvioji dielektrinė skvarba.

Keyword : coupled microstrip lines, finite difference time domain method, characteristic impedance, effective dielectric constant

How to Cite
Krukonis, A., & Mikučionis, Šarūnas. (2013). The frequency characteristics of coupled microstrip lines. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 173-180. https://doi.org/10.3846/mla.2013.33
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
255
PDF Downloads
139
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.