Share:


Green architecture paradigm: from urban utopia to modern methods of quality assessment / Žaliosios architektūros paradigma: nuo urbanistiinės utopijos iki šiuolaikinių tvarumo vertinimo metodikų

Abstract

Trends of environmental, social and economic development in the modern world are driving forward the theory and practice of Green Building with important role for architecture and architects. The article presents a comprehensive analysis of the Green Building doctrine and its historic background based on a review of main ideas of Green Architecture including its historic roots, as well as modern theories and practices of contemporary system of sustainability. Complex quality assessment methodologies developed in different regions of the world to evaluate environmental, social, economic and creative features of new and renovated buildings and urban complexes are analyzed in order to identify the most effective and advanced tools and methods. The importance of sustainability aspects is presented by a comparative analysis of basic features of building’s quality assessment methods originated in different countries and regions, as it reveals the structure and weight impact of different evaluation methods. The article also addresses the impact of Green Architecture theories and assessment methods on architectural practice by analyzing outstanding case studies in urban design, landscape architecture and volumetric building design.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama žaliosios architektūros paradigmos raida skirtingais miestų filosofijos ir architektūros teorijos laikotarpiais, pateikiama daug nuoseklios idėjos raidos pavyzdžių nuo 19 a. pabaigos iki 20 a. vidurio. Materialiosios aplinkos, miestų ir pastatų tvarumas vertinamas pagal nustatytus kriterijus, naudojamus skirtinguose pasaulio regionuose nuo 20 a. pabaigos. Pateikiama skirtingų tvarumo nustatymo ir vertinimo aspektų analizė išryškina dominuojančius aspektus, taip pat parodo skirtingų tvarumo nustatymo metodų būdingus bruožus. Tyrimo išvadose nurodomi žaliosios architektūros platesnio įdiegimo Lietuvoje būdai: specialistų mokymas ir profesionalių architektų profesinis tobulėjimas, skirtingose statybos proceso grandyse dirbančių specialistų pajėgų konsolidavimas, įstatymų ir reglamentų bazės tobulinimas, numatant ekonomines ir kitas paskatas žaliosios architektūros principus taikantiems vystytojams.


Raktiniai žodžiai: architektūra; žalioji urbanistika; kokybės vertinimo metodika; kraštovaizdžio architektūra; tvarūs pastatai

Keyword : Architecture, green urbanism, quality assessment methodology, landscape architecture, sustainable buildings

How to Cite
Stauskis, G. (2013). Green architecture paradigm: from urban utopia to modern methods of quality assessment / Žaliosios architektūros paradigma: nuo urbanistiinės utopijos iki šiuolaikinių tvarumo vertinimo metodikų. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 181-188. https://doi.org/10.3846/mla.2013.34
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
243
PDF Downloads
165