Share:


Information on resources available on the land lot for integrated building design / Sklypo energinių išteklių informacija integruotai projektuojant pastatą

    Vytautas Martinaitis Affiliation
    ; Vygantas Žėkas Affiliation

Abstract

The most progress in the area of the sustainable building policy and its implementation has been achieved in certain regions by the Building Certification System regulations such as Passivhaus (Germany) and LEED (U.S). These solutions are similar to the more widely discussed and already applied concepts: the Integrated Whole Building Design (IWBD) and Building Information Modeling (BIM). Although it may sound trivial, it is vital to acknowledge and understand that a building is an integral component of the land lot. In the stage of development of a building concept, it usually lacks a versatile and professional assessment of available resources, especially those of renewable energy. It is suggested at the beginning of the IWBD concept to conduct such assessment on the resources available and more specifically focusing on renewable energy. The assessment should also meet the expectations of the building’s owner to use effectively the potential of all possible solutions. Thus a certificate is drawn up, defining all the resources available for the particular lot. The structure of the certificate data is orientated towards the possibility of designing modern renewable energy technologies, according to their performance under changing weather conditions during the year. Such assessment certificates contribute to shaping the concept of the building and allow achieving the highest level of its sustainability.


Santrauka


Didžiausios pažangos įgyvendinant tvarių pastatų politiką pasiekusios šalys, regionai jau parengę ir praktiškai taiko tam skirtus reglamentus, pastatų sertifikavimo sistemas (Pasive Haus – Vokietija, LEED – JAV ir kt.). Juos atitinka vis plačiau diskutuojamos ir jau taikomos viso pastato integruoto projektavimo (VPIP/IWBD, Integrated Whole Building Design – angl.) ir pastato informacinio modeliavimo (PIM/BIM, Building Information Modeling – angl.) koncepcijos. Nors tai skamba trivialiai, bet pastatas yra neatsiejamas nuo sklypo: t. y. stokoja savalaikio, įvairiapusiško ir profesionalaus sklype disponuojamų išteklių, ypač atsinaujinančios energijos, įvertinimo. Pirmame VPIP etape, kuris baigiasi projekto koncepcijos sukūrimu, siūloma atlikti sklypo disponuojamų išteklių, visų pirma atsinaujinančios energijos, pastato savininko lūkesčius atitinkančių jų naudojimo galimybių įvertinimą. Tam parengiamas sklypo disponuojamų išteklių sertifikatas. Jo duomenų struktūra orientuota į galimybę projektuoti šiuolaikines atsinaujinančios energijos technologijas, atsižvelgiant į jų veikimą per metus besikeičiant klimato sąlygoms. Tokie vertinimai padėtų kuriant pastato koncepciją ir leistų pasiekti aukštesnio lygio darnos. Po kelių metų su taip projektuojamais pastatais galima prieiti prie kitokio pastato koncepcijos, sprendinių, išvaizdos ir vertės supratimo.


Reikšminiai žodžiai: viso pastato integruotas projektavimas, pastato inžinerinės sistemos, sklypo atsinaujinantys ištekliai, energinis efektyvumas.

Keyword : integrated whole building design, engineering of building systems, renewable resources in the lot, energy efficiency

How to Cite
Martinaitis, V., & Žėkas, V. (2013). Information on resources available on the land lot for integrated building design / Sklypo energinių išteklių informacija integruotai projektuojant pastatą. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 189-194. https://doi.org/10.3846/mla.2013.35
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
157
PDF Downloads
86