Share:


ICTS as a tool to increase the attractiveness of public spaces / IKT kaip viešųjų erdvių patrauklumo didinimo priemonė

    Reinhold Lehel Stadler Affiliation

Abstract

Nowadays, ICTs is one of the major factors influencing urban development. Consequently, public spaces – an important urban subsystem – are shaped by interaction with the new technologies. This paper aims to present the ways, in which different ICT tools can increase the attractiveness and competitiveness of public spaces, in opposition to several approaches stating that technologies can only encourage segregation of individuals. The article is focused on possibilities to open the public realm for functions and activities that are usually regarded as private. The major roles that ICTs can play in the public space are: education, information, art and entertainment. Based on this classification various examples and proposals of ICTs interventions in public spaces are presented and analysed, including the Zaragoza’s Digital Mile, the Cloud at Athens and the concept of Flux Space. The specificity of this paper rests on a constant parallel drawn between the interventions around the globe and Romania, aiming to highlight the potential for competitiveness of Romanian public spaces, as a result of using various ICTs tools.


Santrauka


Pastaruoju metu IKT (informacijos ir komunikavimo technologijos) yra vienas pagrindinių miestų vystymui įtaką darančių veiksnių. Todėl viešosios erdvės – svarbus miestų posistemis – formuojamos veikiant naujosioms technologijoms. Šiame straipsnyje siekiama pristatyti būdus, kaip įvairiomis IKT priemonėmis pakelti viešųjų erdvių patrauklumą ir konkurencingumą, prieštaraujant požiūriams, teigiantiems, kad naujosios technologijos skatina žmonių atsiskyrimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas galimybėms atverti į viešumą veiklas, įprastai laikomas privačiomis. Viešosiose erdvėse IKT priemonės daugiausia galėtų būti išnaudojamos lavinimui, informavimui, meninei veiklai ir pramogoms. Remiantis šiuo skirstymu analizuojami ir pristatomi įvairūs IKT naudojimo viešosiose erdvėse pavyzdžiai ir siūlymai: „Skaitmeninė mylia“ Saragosoje, „Debesys“ Atėnuose, „Flux erdvė“ ir kiti. Straipsnyje nuolat lyginamas patyrimas Rumunijoje ir patyrimas pasauliniu mastu, siekiant pabrėžti viešųjų erdvių Rumunijoje konkurencingumo potencialą, naudojant įvairias IKT priemones.


Raktiniai žodžiai: viešosios erdvės; IKT (informacijos ir komunikavimo technologijos); skaitmeniniai įrankiai; sąveika

Keyword : public spaces, ICTs, digital, interaction

How to Cite
Stadler, R. L. (2013). ICTS as a tool to increase the attractiveness of public spaces / IKT kaip viešųjų erdvių patrauklumo didinimo priemonė. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 216-228. https://doi.org/10.3846/mla.2013.39
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
204
PDF Downloads
408