Share:


Landscape in the curonian spit. Expression of identity / Kuršių nerijos kraštovaizdis. Tapatybės išraiška

    Nijolė Piekienė Affiliation

Abstract

Landscape in the Curonian Spit is not only an important part of our cultural development, but also of everyday life, revealing the identity of this territory and exclusivity of its unique formation. The top priority of the Curonian Spit, as a site enrolled on the UNESCO’s World Cultural Heritage List is to find the means for preservation of the landscape identity, enrichment of the peculiarity and diversity of the Neringa settlements, as well as disclosure of formation specifics of these settlements.


Santrauka


Kuršių nerijos kraštovaizdis yra svarbus ne tik kaip kultūrinės raidos, bet ir kaip kasdieninio gyvenimo dalis, išreiškianti teritorijos tapatumą, išskirtinumą. Kuršių nerijos, kaip pasaulio paveldo vietovės, įrašytos į UNESCO pasaulinio kultūros paveldo sąrašą prioritetas – ieškoti priemonių kraštovaizdžio identitetui išsaugoti, šiandieninių Neringos gyvenviečių savitumui ir įvairovei praturtinti bei gyvenviečių formavimosi ypatybėms atskleisti.


Reikšminiai žodžiai: Kuršių nerija, kraštovaizdis, architektūra, UNESCO.

Keyword : the Curonian Spit, landscape, architecture, UNESCO

How to Cite
Piekienė, N. (2013). Landscape in the curonian spit. Expression of identity / Kuršių nerijos kraštovaizdis. Tapatybės išraiška. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 242-247. https://doi.org/10.3846/mla.2013.41
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
166
PDF Downloads
255