Share:


Evaluation of Livonian village landscapes in Latvia / Latvijos Livonijos kaimų kraštovaizdžio vertinimas

    Natalija Nitavska Affiliation
    ; Ilze Draudina Affiliation

Abstract

Latvian landscape identity is related to many territories, but as far as the coastal landscapes are concerned, they have some special features. It is important to note that due to storms and coastal erosion living conditions here are frustrating. However the coastal area has some positive magnetism, which is often related to unusual natural conditions, a special aura and unique feelings, because the coastal area is unique on the Latvian scale. One of such places is the Livonian coast. For detailed evaluation of eleven Livonian villages, the method of analysis of the existing situation has been chosen, which also includes the evaluation of the village yard, buildings and infrastructure. The quality and condition evaluation method for rural villages with low level of development by F. G. L. Gremliza (1965) has been also applied as a basis for this evaluation method. Then, according to the results obtained, the villages have been compared and classified. In addition to this, using the evaluation of each rural yard it is possible to mark valuable structures and typical rural yards in the schematic model of the Livonian coast.


Santrauka


Latvijos kraštovaizdžio identitetas siejasi su daugeliu teritorijų, visgi labiausiai – su pajūrio kraštu. Būtina pabrėžti, kad dėl audrų ir kranto erozijos gyvenimo sąlygos yra apsunkintos. Tačiau pajūrio kraštas turi pozityvios traukos, siejamos su neįprastomis gamtinėmis sąlygomis, ypatinga aura ir unikaliais pojūčiais, ir tampa išskirtiniu Latvijoje. Viena iš tokių vietų – Livonijos pajūris. Vienuolika Livonijos kaimų yra detaliai įvertinti taikant esamos situacijos analizės metodą, pagrindinį dėmesį skiriant kaimo sodybų pastatų, kiemų ir infrastruktūros tyrimui. Šio vertinimo metodo pagrindas yra menkai išvystytų kaimų kokybės ir sąlygų vertinimo metodas, sukurtas F. G. L. Gremliza (1965). Kaimai yra lyginami ir klasifikuojami pagal gautus rezultatus. Taip pat pagal kiekvienos sodybos vertinimą galima išskirti vertingus ir tipinius elementus Livonijos pajūrio schematiškame modelyje


Raktiniai žodžiai: pajūris; pajūrio kaimai; kraštovaizdžio vertinimas; Livonijos kaimai; kultūrinis kraštovaizdis.

Keyword : coastal, coastal villages, landscape evaluation, Livonian villages, cultural landscape

How to Cite
Nitavska, N., & Draudina, I. (2013). Evaluation of Livonian village landscapes in Latvia / Latvijos Livonijos kaimų kraštovaizdžio vertinimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 248-255. https://doi.org/10.3846/mla.2013.42
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
162
PDF Downloads
110