Share:


Watermill and small-scale hydroelectric power plant landscapes assessed according to ecological aspects

Abstract

Research of watermill and small-scale hydroelectric power plant (HPP) landscapes in Latvia according to ecological aspects is a part of a more complex research. The aim of this research is to examine the existing situation of watermill and small-scale HPP landscapes in Latvia by applying the ecological assessment criteria, and then try to formulate a definition of common tendencies of the landscape character. This paper provides a landscape inventory matrix for research in the field studies of landscape identification at the local planning level. The duration of the research was from 2010 to 2012. The research includes 42 territories starting with the three most densely developed areas in Latvia: in Latgale, Kurzeme and Vidzeme uplands distribution ranges. The research results reflect tendencies of the landscape features assessed according to the previously developed criteria of ecological aspects.


Article in English.


Vandens malūnų ir mažųjų hidroelektrinių kraštovaizdžio vertinimas ekologiniais aspektais


Santrauka. Latvijos vandens malūnų ir mažųjų hidroelektrinių kraštovaizdžio vertinimo ekologiniais aspektais tyrimas yra kompleksinio tyrimo dalis. Tyrimo tikslas yra įvertinti esamą vandens malūnų ir mažųjų hidroelektrinių kraštovaizdžio situaciją ekologiniais aspektais ir išryškinti bendrąsias kraštovaizdžio charakterio tendencijas. Straipsnyje atspindėta kraštovaizdžio inventorizavimo matrica kraštovaizdžiui identifikuoti planavimo lygmeniu. Tyrimas atliktas 2010–2012 metais. Tyrimas apima 42 teritorijas, išsidėsčiusias trijose tankiausiai apgyvendintose Latvijos dalyse: Latgaloje, Kuržemėje ir Vidžemėje. Remiantis anksčiau suformuluotais kriterijais kraštovaizdžiui tirti ekologiškumo aspektais, tyrimo rezultatai atskleidžia tam tikras tendencijas.


Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio planavimo lygmuo; identifikavimo požymiai; kraštovaizdis; Latvija

Keyword : local planning level, identifying features, landscape, Latvia

How to Cite
Lazdāne, L. (2013). Watermill and small-scale hydroelectric power plant landscapes assessed according to ecological aspects. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 266-274. https://doi.org/10.3846/mla.2013.44
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
257
PDF Downloads
159
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.