Share:


Interwar period rural and suburban dwelling-house architecture in Kaunas county / Tarpukario Kauno apskrities kaimo vietovių ir Kauno priemiesčių gyvenamųjų namų architektūra

Abstract

The paper analyzes the interwar period architecture of rural houses in Kaunas County, their types and exterior. The aim of the research is to analyze the rural dwelling-house architecture during the interwar period in Kaunas County by distinguishing the characteristic types of such rural houses and identifying their prevalence; also analyze the basic factors that influenced the architecture, plan structure, innovations and continuity of the building tradition of the rural living houses.


Santrauka


Straipsnio objektas – tarpukario Kauno apskrities kaimo vietovių gyvenamieji namai, jų tipai ir eksterjeras. Tikslas – paanalizuoti Kauno apskrities tarpukario kaimo gyvenamųjų namų architektūrą, išskiriant būdingus gyvenamųjų namų tipus, bei nustatyti jų paplitimą. Panagrinėti, kokie pagrindiniai veiksniai labiausiai paveikė gyvenamųjų namų architektūrą, planinę struktūrą, diegtas naujoves ir statybos tradicijos tęstinumą.


Reikšminiai žodžiai: Kauno apskritis, tarpukaris, kaimas, gyvenamasis namas, statybos procesas, naujovės, tradicija.

Keyword : Kaunas County, interwar, dwelling-house, building process, innovations and tradition

How to Cite
Čepinskas, S. (2013). Interwar period rural and suburban dwelling-house architecture in Kaunas county / Tarpukario Kauno apskrities kaimo vietovių ir Kauno priemiesčių gyvenamųjų namų architektūra. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 275-281. https://doi.org/10.3846/mla.2013.45
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
153
PDF Downloads
248