Share:


Digitizing methods in regeneration of masonry castles / Skaitmeninimo metodai mūrinių pilių regeneracijoje

Abstract

In monitoring, preservation and regeneration of masonry architectural heritage modern digital technologies increase performance speed and quality. In rehabilitation of masonry castles an important role is played by the digital technologies, such as laser scanning, photogrammetry, photography, two-dimensional design (2D) and three-dimensional design (3D). Fairly accurate view of the future and perceived space, restored interior and exterior details is created with the help of some or all of these technologies. Formation of the restored castle’s vision is also influenced by its urban environment, preserved authentic material and even modern heritage conservation theory. This article provides an overview of digitization techniques and their variations based on approved foreign materials and practices used in the process of masonry castles regeneration.


Santrauka


Siekiant išsaugoti, stebint ir regeneruojant mūrinės architektūros paveldą šiuolaikinių skaitmeninių technologijų naudojimas padidina veiklos spartą ir kokybę. Atgaivinant mūrines pilis svarbų vaidmenį atlieka skaitmeninės technologijos: lazerinis skenavimas, fotogrametrija, fotografija, dvimatis projektavimas (2D), trimatis projektavimas (3D). Pasitelkus keletą ar visas šias technologijas gana tiksliai sukuriamas būsimas vaizdas ir suvokiama erdvė, atkuriamos interjerų bei eksterjerų detalės. Atkuriamai pilies vizijai suformuoti turi įtakos urbanistinė aplinka, išlikusi autentiška medžiaga, šiuolaikinė paveldosaugos teorija. Šiame straipsnyje apžvelgiami mūro pilių regeneracijos procese naudotini skaitmeninimo metodai bei jų variacijos remiantis užsienyje aprobuota medžiaga ir praktika.


Reikšminiai žodžiai: skaitmeninės technologijos, mūrinės pilys, pilių regeneracija, architektūros paveldas, projektavimas.

Keyword : digital technology, masonry castles, castle regeneration, architectural heritage

How to Cite
Genytė, I. (2013). Digitizing methods in regeneration of masonry castles / Skaitmeninimo metodai mūrinių pilių regeneracijoje. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 296-301. https://doi.org/10.3846/534
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
160
PDF Downloads
116