Share:


Environmental factors having an impact on the noise induced by motor vahicles

Abstract

The transport sector is rapidly developing industry in Lithuania. Over the past few years, a significant increase in motor vehicles on our roads can be noticed. Both light and heavy vehicles create economic benefits, and, at the same time, cause ecological and social problems such as noise, a growing number of accidents and environmental pollution. In order to reduce the rate of accidents, many places have been equipped with speed-limiting humps. However, the vehicles approaching them will increase noise levels. The article describes a calculation method of how to determine the influence of various factors caused by car noise. Reflections on the surface, the atmosphere and sound waves on road obstacles can increase or decrease sounds in the environment. The above introduced factors must be taken into account conducting noise measurement tests.


Article in Lithuanian.


Aplinkos veiksnių įtaka automobilių keliamam triukšmui


Santrauka. Vis sparčiau Lietuvoje besivystant pramonei ir transporto sektoriui, per pastaruosius kelerius metus mūsų keliuose žymiai padaugėjo automobilių. Tiek lengvieji, tiek sunkieji automobiliai ne tik teikia ekonominį pelną, bet kartu su nauda lemia ir ekologines bei socialines problemas – kelia triukšmą, didėja avaringumas ir aplinkos tarša. Siekiant sumažinti avaringumą, daugelyje vietų yra įrengiami greičio ribojimo kalneliai. Triukšmas, keliamas automobiliams važiuojant per juos, prisideda prie bendro triukšmo. Pateikiami skaičiavimai, kaip nustatyti įvairių veiksnių įtaką automobilių triukšmo mastui. Garso atspindžiai, kelio danga, atmosfera, kliūtys garso bangų kelyje – visa tai gali padidinti arba sumažinti garsų sklidimą. Atliekant triukšmo matavimo tyrimus į šiuos veiksnius būtina atsižvelgti. Reikšminiai žodžiai: triukšmas, automobiliai, pataisos, garsas, autotransportas, greičio ribojimo kalneliai.


Reikšminiai žodžiai: triukšmas, automobiliai, pataisos, garsas, autotransportas, greičio ribojimo kalneliai.

Keyword : noise, cars, correction, sound, vehicular traffic, speed limiting humps

How to Cite
Akelaitytė, R., & Januševičius, T. (2013). Environmental factors having an impact on the noise induced by motor vahicles. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 323-329. https://doi.org/10.3846/mla.2013.52
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
337
PDF Downloads
267
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.