Share:


Research on emerging and descending aircraft noise

Abstract

Along with an increase in the aircraft engine power and growth in air traffic, noise level at airports and their surrounding environs significantly increases. Aircraft noise is high level noise spreading within large radius and intensively irritating the human body. Air transport is one of the main sources of noise having a particularly strong negative impact on the environment. The article deals with activities and noises taking place in the largest nationwide Vilnius International Airport.The level of noise and its dispersion was evaluated conducting research on the noise generated by emerging and descending aircrafts in National Vilnius Airport. Investigation was carried out at 2 measuring points located in a residential area. There are different types of aircrafts causing different sound levels. It has been estimated the largest exceedances that occur when an aircraft is approaching. In this case, the noisiest types of aircrafts are B733, B738 and AT72. The sound level varies from 70 to 85 dBA. The quietest aircrafts are RJ1H and F70. When taking off, the equivalent of the maximum sound level value of these aircrafts does not exceed the authorized limits. The paper describes the causes of noise in aircrafts, the sources of origin and the impact of noise on humans and the environment.


Article in Lithuanian.


Kylančių ir besileidžiančių orlaivių keliamo triukšmo tyrimai


Santrauka. Padidėjus orlaivių variklių galiai ir daugėjant skrydžių, labai padidėjo oro uostuose ir šalia jų esančiose apylinkėse skleidžiamo triukšmo lygis. Lėktuvo keliamas triukšmas išsiskiria aukštu garso slėgio lygiu bei dideliu spinduliu sklindančiu garsu ir yra labiausiai dirginantis žmogaus organizmą. Orlaivių transportas – vienas pagrindinių triukšmo šaltinių, darantis ypač didelę neigiamą įtaką aplinkai. Nagrinėjamas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste kylančių ir tupiančių orlaivių keliamas triukšmas. Triukšmo tyrimai atlikti gyvenamojoje aplinkoje greta oro uosto parinktose matavimo vietose. Pateikiami įvairių orlaivių tipų sukeliamo garso stiprumo – garso slėgio lygiai. Didžiausias leistinųjų verčių viršijimas nustatomas orlaiviams leidžiantis. Triukšmingiausi B733, B738 ir AT72 tipo orlaiviai – garso slėgio lygis 70–85 dBA. Vieni tyliausių orlaivių – RJ1H ir F70. Jiems kylant ekvivalentinės ir maksimalios garso slėgio lygio reikšmės neviršija leidžiamųjų. Aprašomos orlaivių keliamo triukšmo priežastys, kilimo šaltiniai. Nagrinėjamas triukšmo poveikis žmogui ir aplinkai.


Reikšminiai žodžiai: orlaivis, triukšmas, oro uostas, triukšmo poveikis sveikatai.

Keyword : aircraft, noise, Vilnius International Airport, noise impact on health

How to Cite
Bartkevičiūtė, M., & Grubliauskas, R. (2013). Research on emerging and descending aircraft noise. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 337-342. https://doi.org/10.3846/mla.2013.54
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
309
PDF Downloads
495
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.