Share:


Qualitative research and evaluation of landfill leachate

Abstract

Currently, depositing municipal waste in landfills is the dominating method in Lithuania. A large amount of landfill leachate is the main environmental problem. Municipal waste landfill leachate is characterized by high biochemical oxygen demand (BOD) containing a number of heavy metals and concentration of organic compounds. The colmatation of landfill leachate collection systems is another burning problem that occurs due to certain characteristics of leachate such as suspended solids, an increase in calcium and magnesium concentrations and vital activity of microorganisms. Therefore, it is necessary to examine conditions affecting these parameters. The paper presents and analyses the characteristics of experimental data, assesses the factors having the greatest influence on recent development and introduces the measures that should be taken into account so that to the ensure optimal operation of the systems for collecting municipal waste landfill leachate.


Article in Lithuanian.


Kokybiniai sąvartyno filtrato tyrimai ir vertinimas


Santrauka. Pagrindinis atliekų tvarkymo būdas Lietuvoje yra jų deponavimas sąvartynuose. Viena iš svarbiausių aplinkosauginių problemų – dideli susidarantys sąvartyno filtrato kiekiai. Komunalinių atliekų sąvartynų filtratui būdinga didelis biocheminio deguonies suvartojimas (BDS), filtrate taip pat nemažà sunkiųjų metalų bei organinių junginių koncentracija. Svarbu išskirti ir tokią problemą kaip sąvartyno filtrato surinkimo sistemų kolmatacija, pasireiškianti dėl tam tikrų filtrato savybių: skendinčiųjų medžiagų, kalcio ir magnio koncentracijų padidėjimo ir mikroorganizmų gyvybinės veiklos. Būtina įvertinti sąlygas, turinčias įtakos šių parametrų kitimui. Pateikti minėtų savybių eksperimentinių tyrimų duomenys ir analizė. Įvertinta, kokie veiksniai turi didžiausią įtaką filtrato parametrų kitimui, pavyzdžiui, tai, jog bendrasis kietumas (kalcis ir magnis) lemia pH didėjimą, t. y. terpės šarmėjimą. Be to, išanalizuota, kokių priemonių reikėtų imtis optimaliam komunalinių atliekų sąvartyno filtrato surinkimo sistemų veikimui užtikrinti.


Reikšminiai žodžiai: sąvartynas, filtratas, kolmatacija, Ca, Mg.

Keyword : landfill, leachate, colmatation, Mg, Ca

How to Cite
Kačinskaja, I., Bazienė, K., & Vasarevičius, S. (2013). Qualitative research and evaluation of landfill leachate. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 356-362. https://doi.org/10.3846/mla.2013.57
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
290
PDF Downloads
304
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.