Share:


Experimental reearch on applying lavsan in the air biofiltration process

Abstract

Air cleaning efficiency tests on placing material load into the lavsan biofilter were carried out. Testing included butanol vapour-contaminated air stream pulled during the boot. The studies were conducted by the Department of Environmental Protection at VGTU that developed a biofilter – an experimental biological air cleaning device. Measurements were done using 60 l/min and 90 l/min air volume aspirators under the initial pollutant concentration making 180, 305, 350, 440 and 545 mg/m3. Before measuring the concentrations of butanol lavsan cartridge, loading was periodically irrigated with nutrient-rich solution. In order to evaluate the influence of microorganisms on genus Pseudomonas, cleaning efficiency tests were repeated – Boot was moistened with water only, which allowed measuring butanol vapour concentrations after the cartridge. At the concentration of 180±9 mg/m3, efficiency reached 41% at a speed of 0,07 m/s and 46 % at a speed of 0,10 m/s. Measuring the performance of the initial concentration of 545±67 mg/m3, efficiency was 54% at 0,07 m/s and 53 % at 0,10 m/s respectively.


Article in Lithuanian.


Lavsano taikymo oro biofiltracijos procese eksperimentiniai tyrimai


Santrauka. Atlikti oro valymo efektyvumo tyrimai į lašelinį biofiltrą įkrovus lavsano medžiagos įkrovą. Bandymų metu pro įkrovą buvo traukiamas butanolio garais užterštas oro srautas. Tyrimai atliekami naudojant VGTU Aplinkos apsaugos katedroje sukurtą eksperimentinį biologinį oro valymo įrenginį – biofiltrą. Matavimai atlikti leidžiant 60 l/min. ir 90 l/min. oro kiekį aspiratoriumi. Pradinės teršalo koncentracijos – 180, 305, 350, 440, 545 mg/m3. Prieš matuojant butanolio koncentracijas panaudojant lavsano medžiagos kasetę, įkrova buvo periodiškai drėkinama maistinių medžiagų prisotintu tirpalu. Pseudomonas genties mikroorganizmų įtakai valymo efektyvumui įvertinti tyrimai buvo pakartoti – įkrovos sudrėkinamos tik vandeniu, leidžiami butanolio garai, ir matuojamos koncentracijos panaudojus lavsano medžiagos kasetę. Esant 180±89 mg/m3 koncentracijai biofiltro oro valymo efektyvumas siekė 41 %, kai per įkrovą leidžiamo dujų srauto greitis buvo 0,07 m/s, ir 46 %, kai greitis 0,10 m/s. Nustatyta valymo efektyvumas. Esant 545±55 mg/m3 pradinei koncentracijai jis siekė 54 % (0,07 m/s) ir 53 % (0,10 m/s).


Reikšminiai žodžiai: lašelinis biofiltras, valymo efektyvumas, lavsano medžiagos įkrova.

Keyword : trickle biofilter, efficiency, lavsan packing material

How to Cite
Zagorskis, A., & Milaknytė, A. (2013). Experimental reearch on applying lavsan in the air biofiltration process. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 376-381. https://doi.org/10.3846/mla.2013.60
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
297
PDF Downloads
237
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.