Share:


Removal of SO2 from contaminated air using a peat biofilter

Abstract

About 64 thousand tons of contaminated air is annually released into ambient air. More than 30% of such pollution includes toxic sulfur compounds. The article discusses the properties of biofiltration - biological air cleaning technology. Research was performed using a biofilter produced in the laboratory at Vilnius Gediminas Technical University. During testing, ambient air contaminated with sulfur dioxide was pulled through biomedia with a division of Thiobacillus microorganisms, and calculations of cleaning efficiency were performed. Besides, the efficiency of the charged peat biofilter (changing technical characteristics of the air flow rate, number of layers and value of pollutant concentration), depending on the nature of the investigated sulfur compounds and their concentrations, was determined. The biofilter improves the efficiency of air cleaning when the air flow rate reduces from 0,1 to 0,02 m/s (e.g. when sulfur dioxide is used for treating the air flow rate under the initial concentration C = 15 mg/m³, the efficiency of the filter is equal to E = 96,3%).


Article in English.


SO2 šalinimas iš užteršto oro naudojant biofiltrą su durpių įkrova


Santrauka. Didžiausia šiais laikais išsivysčiusių ir besivystančių šalių problema yra greitai besiplečiančių pramonės ir energetikos sektorių į aplinkos orą išmetami cheminiai junginiai (apie 64 tūkst. tonų per metus), iš kurių apie 30 % – žmogui nuodingi ir aplinkai neigiamą poveikį darantys sieros junginiai. Trumpai aptariama biologinio oro valymo privalumai, pagrindinės pasirinktõs durpių bioįkrovos charakteristikos, pateikiama taikyta metodika bei sieros dioksido valymo iš oro eksperimentų rezultatai, aprašomas biofiltracijos procesas. Biofiltro oro valymo efektyvumas didėja mažinant valomo oro srauto greitį nuo 0,1 iki 0,02 m/s (valant sieros dioksidu užterštą orą, kai pradinė teršalo koncentracija C = 15 mg/m³), filtro efektyvumas yra E = 96,3 %.


Raktiniai žodžiai: sieros dioksidas; biofiltras; biofiltracijos procesas; durpių įkrova.

Keyword : sulfur compounds, biofilter, biofiltration process, peat media

How to Cite
Skemundrytė, K., & Vaiškūnaitė, R. (2013). Removal of SO2 from contaminated air using a peat biofilter. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 382-387. https://doi.org/10.3846/mla.2013.61
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
294
PDF Downloads
197
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.