Share:


Optimisation of building energy system technology configuration using multi-criteria decision making methods

Abstract

This article presents the evaluation and optimization algorithm of the building energy system. Two main objectives have been achieved: the optimal configuration of the building energy system has been defined, which minimizes the use of non-renewable sources and reduces the environmental impact of the building. Energy demand for the house has been simulated employing DesignBuilder software. Five configurations of technologies for the building energy system have been chosen and simulated applying Polysun software in order to define the seasonal energy efficiency of the generators of each configuration. Multi-criteria decision making methods SAW (Simple Additive Weight), COPRAS (COmplex PRoportion ASsessment) and MEW (Multiplicative Exponential Weighting) have been used for finding the optimal decision on this case study.


Article in Lithuanian.


Daugiakriterių metodų taikymas racionaliam pastato energetinės sistemos technologijų deriniui nustatyti


Santrauka. Pateikiamas mažai energijos vartojančio gyvenamojo namo energetinės sistemos vertinimo ir optimizavimo algoritmas. Šio tyrimo metu, siekiant nustatyti racionalų realiai pritaikomą pastato energetinės sistemos technologijų derinį, įgyvendinti du pagrindiniai tikslai: parinktas derinys, kurį taikant maksimaliai išnaudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai ir sumažinamos sistemos išmetamų CO2 dujų emisijos. DesignBuilder kompiuterine programa atliktas energinis modeliavimas pastato energijos reikmėms nustatyti. Esamam gyvenamajam namui parinkti penki energetinės sistemos technologijų deriniai. Atliktas derinių modeliavimas Polysun programa, nustatytas kiekvieno derinio generatoriaus sezoninis energinis efektyvumas. Įvairiapusiškai racionaliam sprendimui priimti buvo taikyti daugiakriterio vertinimo metodai: SAW (Simple Additive Weight), COPRAS (COmplex PRoportion ASsessment) ir MEW (Multiplicative Exponential Weighting).


Reikšminiai žodžiai: mažai energijos vartojantis gyvenamasis namas, energetinės sistemos technologijų deriniai, DesignBuilder, Polysun, MCDM, SAW, COPRAS, MEW.

Keyword : low–energy individual family house, configuration of technology for the energy system, Design Builder, Polysun, SAW, COPRAS, MEW

How to Cite
Džiugaitė-Tumėnienė, R., & Medineckienė, M. (2013). Optimisation of building energy system technology configuration using multi-criteria decision making methods. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 410-422. https://doi.org/10.3846/mla.2013.65
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
304
PDF Downloads
186
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.